Representation in Sweden

Evenemang

I Rom för sextio år sedan lades grunden för det Europa som vi känner i dag och den längsta kända fredsperioden i Europas historia. Romfördraget blev startpunkten för en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt och skapade förutsättningar för välstånd och stabilitet för EU-medborgarna. 

På denna årsdag blickar Europa tillbaka med stolthet och framåt med hopp. I 60 år har vi byggt en union som främjar ett fredligt samarbete, respekt för människovärde, frihet, demokrati, jämställdhet och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Tillsammans tar vi oss an vår gemensamma framtid. 

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Här hittar du en översikt över evenemang i Sverige där vi särskilt uppmärksammar EU:s 60-årsjubileum och framtid:

Date:
2017-03-01 - 2017-05-31
Time:
00:00
handel

Det ställs idag stora krav på att företag ska ta socialt och miljömässigt ansvar – både i sin egen verksamhet och för hur varorna produceras och konsumeras. Att bidra till en hållbar framtid är en av handelns stora utmaningar.

EU-kommissionens nya handelsstrategi "Handel för alla" betonar vikten av att handelsavtal och preferensprogram ska användas för att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning runtom i världen. Hur ska detta göras? Vilken roll har de olika aktörerna; EU-kommissionen, medlemsstaterna, företagen och konsumenterna?

Välkommen till ett seminarium där vi ska diskutera dessa och andra frågor som rör EU och hållbar handel med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, Maria Granefeldt, tf. generaldirektör för Fairtrade, Maria Smith, ICA, och Åsa Pettersson, Scania.

Date:
2017-05-05
Time:
14:00 - 15:30
Ung i EU 9 maj

Fira Europadagen med oss!

  • Diskutera EU:s framtid med EU-minister Ann Linde.
  • Lyssna på ungdomar som arbetat som volontärer, studerat, praktiserat eller fått jobb i Europa och få tips om hur du själv kan dra nytta av den fria rörligheten inom EU.
  • Hör ungdomar från Storbritannien berätta vad Brexit betyder för deras framtid.
  • Bevittna handslaget mellan EU-ministern och ungdomsorganisationer för att öka ungas delaktighet i EU-politiken och lyssna på en diskussion om hur du kan påverka besluten.
  • Debattera framtidens Europa med företrädare för de politiska partiernas ungdomsorganisationer
Date:
2017-05-09
Time:
09:30 - 15:15
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65 (våning 2), Stockholm
Frans Timmermans

Ta chansen! Kom och träffa EU-kommissionens förste ordförande Frans Timmermans som besöker Stockholm för att tala om EU:s framtid. Vilka lösningar erbjuder EU dig idag och vilka är möjliga i framtiden?

Date:
2017-05-11
Time:
17:00 - 18:15
Venue:
Norra Latin - Aulan, Drottninggatan 71B Stockholm

Välkomna till Europaforum Småland Blekinge Halland 12 maj 2017 - Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa. Du kan anmäla dig fram till den 4 maj.

Date:
2017-05-12
Time:
09:30 - 15:30
Venue:
Elmia Kongress- & Konserthus, Elmiavägen 13, Jönköping