Representation in Sweden

Evenemang

Cecilia Malmström

EU:s export har redan gett upphov till mer än 30 miljoner jobb i Europa. Därutöver kommer 90% av framtidens tillväxt att skapas i länder utanför Europa. För att europeiska företag ska kunna dra fördel av detta behövs handelsavtal med dessa snabbväxande länder.

Date:
2017-01-26
Time:
16:30 - 17:45
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Margot Wallström Photo: Kristian Pohl/Government Offices of Sweden

EU står inför ett stort antal utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar under 2017: ett mer oförutsägbart ryskt agerande, osäkerhet efter valet av ny amerikansk president, kriget i Syrien, ökat antal terroristattacker och historiskt stora migrationsströmmar - bara för att nämna några. Hur väl fungerar EU:s samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken och vad gör EU:s utrikestjänst? Vad föreslår egentligen EU-kommissionen i sin nyligen lanserade försvarspolitiska handlingsplan och i sin säkerhetsstrategi? Vilka frågor driver den svenska regeringen på dessa områden?

Date:
2017-02-07
Time:
09:00 - 10:15
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Europa Direkt

Europa Direkt i Malmö arrangerar under våren en serie föreläsningar för lärare i samarbete med EU-kommissionen, Europaparlamentet och UHR.

Date:
2017-02-09
Time:
14:00 - 16:00
Venue:
Stadskontoret Malmö Stad, Storgtorget, Malmö

EU-kommissionen har under senare tid presenterat centrala rapporter och initiativ i finanspolitiska frågor för EU och euroområdet: de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet (Debt Sustainability Monitor) samt initiativet om en samlad aktiv finanspolitik för euroområdet (Fiscal Stance Communication).  

Date:
2017-02-14
Time:
08:30 - 10:00
Venue:
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm