Representation in Sweden

Evenemang

Demokrati

Demokrati – temadag om möjligheterna, begränsningarna och framtidsperspektiven för det deltagande folkstyret och det aktiva medborgskapet i kommuner, landsting, Sverige, Europa och världen.

Date:
2016-09-15
Time:
08:30 - 16:00
Venue: