Representation in Sweden

Evenemang

Fisk

Det finns ett stort intresse för att starta nya vattenbruksföretag i Sverige. Flera vill också investera i befintliga vattenbruk och satsa på förädling av fisk. Många har sökt stöd inom havs-och fiskeriprogrammet. Vissa stödpengar är redan fördelade men det finns fortfarande pengar kvar att söka.

Den 1-2 juni bjuder Jordbruksverket, i samarbete med Landsbygdsnätverket och Europahuset, in till ett evenemang om möjligheterna inom havs-och fiskeriprogrammet. Evenemanget spänner över större delen av sektorn med föredrag från både fiskeri- och vattenbrukssektorn, EU-politiken och involverade myndigheter.

Date:
2017-06-01 - 2017-06-02
Time:
12:00 - 15:30
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65 plan 2, Stockholm
Kaffe

EU-kommissionen presenterade den 22 maj sina landspecifika rekommendationer för Sverige. Rekommendationerna bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt.

I vårt frukostseminarium 12 juni kommenteras rekommendationerna av representanter för Finansdepartementet, Finansinspektionen, Nordea och SKL.

Date:
2017-06-12
Time:
08:15 - 09:15
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Skolbarn

At the seminar Diana Toledo Figueroa, OECD, and Mónika Képe-Holmberg, European Commission, will present the Education Policy Outlook Profile for Sweden and international evidence relevant to Sweden. This report has been prepared as part of a broader ongoing collaboration between the European Commission and the OECD to analyse education policy trends in EU-OECD countries.

Date:
2017-06-15
Time:
09:00 - 12:30
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65 plan 2, Stockholm