Representation in Sweden

Evenemang

Vi lever i en omvälvande tid där globala omvandlingsprocesser påverkar och utmanar såväl vår vardag som våra föreställningar om världen, såväl politik och samhällsplanering som hur vid utbildar oss för framtiden. I lokal politik och förvaltning är sedan mer än 20 år tillbaka en helt ny nivå för politik och styrning en central faktor - den Europeiska Unionen. Men vad vet vi egentligen om denna nivå? Om dess historia och dess påverkan på vår vardag och det kommunala politiska livet och förvaltandet? Vart är EU på väg? Kunskap, förståelse och en kritisk reflektion kring ovanstående frågor har stor betydelse för vad vi förväntar oss i framtiden och hur vi agerar i nuet för att skapa en framtid att vilja överlämna till våra barn.

Att det saknas grundläggande kunskaper i Sverige om EU:s roll i såväl lokal som regional och nationell politik, inom kunskapsförmedling som skola och universitet, och inom media visade rapporten EU på hemmaplan (SOU2016:10). Med denna serie av föreläsningar och samtal hoppas vi att kunna bidra till att ändra det förhållandet.

Date:
2017-03-02
Time:
14:00 - 16:00
Venue:
Stortorget, Stadskontoret, Malmö stad

Changing political landscapes – A new trend in European Member States?

Welcome to a seminar in Europahuset

Date:
2017-03-10
Time:
10:00 - 11:30
Venue:
Europahuset, Regeringsgatan 65, 2nd floor, Stockholm
Sverige

Som framgår av EU-kommissionens senaste prognos är BNP-tillväxten i Sverige stark jämfört med många andra EU-länder och arbetslösheten sjunker. Men vilka ser EU-kommissionen som de största utmaningarna för den svenska ekonomin och ekonomiska politiken? Den gällande rekommendationen rör hushållens höga skuldsättning och bostadsmarknadens bristande funktionssätt.

Den 22 februari presenteras EU-kommissionen landrapport med en uppdaterad syn på den svenska ekonomin.  Välkommen till ett seminarium den 14 mars där vi ska diskutera EU-kommissionens analys och rekommendationer samt vilka åtgärder som vidtas för att bemöta utmaningarna.

Date:
2017-03-14
Time:
14:00 - 16:00
Venue:
Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm
Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

I Europaperspektiv 2017 – den 20:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter hur de senaste årens kriser och utmaningar påverkar tilliten inom EU. Det europeiska integrationsprojektet handlar till syvende och sist om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner. Utan tillit är unionens strävan mot säkerhet, ekonomiskt och socialt välstånd och gemensamma värden, framför allt demokrati och mänskliga rättigheter, verkningslös.

Date:
2017-03-22
Time:
13:00 - 16:45
Venue:
Malmö Börshus, Malmö
EU i Sverige

EU-kommissionen besöker som första stopp på vår Sverigeturné 2017 Lunds universitet den 23 mars. Alla aktiviteter är gratis och öppna för både studenter och allmänhet. Anmäl dig redan nu! Du kan anmäla dig till hela eller delar av dagen.

Date:
2017-03-23
Time:
12:30 - 16:30
Venue:
AF Borgen, Lilla Sal & Nya Fest, Lund