Sökväg

Navigering

Språkfrågor

EU har 24 officiella språk. I och med Sveriges och Finlands medlemskap år 1995, är svenska ett av dem.

Det finns två anledningar till att EU har 24 officiella språk:

  • Dels ska medborgarna i alla medlemsstater kunna förstå EU-lagstiftningen.
  • Dels ska de kunna använda det egna språket i sina kontakter med EU:s olika institutioner. Detta innebär också att ledamöterna av Europaparlamentet har rätt att använda sitt eget språk.

 

EU ser dessa språk som en tillgång. Målen är att:

  • bevara den språkliga mångfalden, även de regionala språken och minoritetsspråken,
  • uppmuntra medborgarna att lära sig andra länders språk,
  • utveckla bra metoder för språkundervisning och språkinlärning.

Mer information finns samlad på EU:s språkportal

Om du vill höra hur de olika språken låter finns det en uppläsning av samma text på samtliga officiella språk

 

Vill du ha mer information? Har du några andra frågor?
På Europeiska kommissionens representation i Sverige finns det en handläggare som arbetar heltid med språkfrågor.

 

Ladda ner Europeiska språkdagens posterjpg(198 kB)

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej