Navigacijska pot

Dodatna orodja

Izjava o zasebnosti

Ta anketa je anonimna. Vsakemu odgovoru bo dodeljena naključna številka za obdelavo. Ne zbirajo se podatki o tehnični identifikaciji. Upravljavec podatkov potrjuje, da so zgoraj navedene informacije pravilne, in zagotavlja, da bodo podatki uporabljeni v zbirni obliki, ki ne bo omogočala identifikacije posameznikov znotraj kategorije odgovorov. O postopku obdelave podatkov ni bila obveščena uradna oseba za varstvo podatkov, v skladu z uvodno izjavo št. 8 Uredbe (ES) št. 45/2001.
Piškotki, ki jih uporablja anketa spletišča EUROPA, ne vsebujejo osebnih informacij in so veljavni tri mesece. Piškotki informacije shranjujejo na ciljnem URL, da je uporabnik po dokončanju ankete preusmerjen, prav tako pa shranjujejo tudi Boolovo spremenljivko, s katero je mogoče ugotoviti, ali je uporabnik že videl anketo.