Cale de navigare

Alte instrumente

Declaraţie de confidenţialitate

Acest sondaj este anonim. Fiecare răspuns va primi un număr de prelucrare aleatoriu. Nu se păstrează/colectează nicio dată de identificare tehnică. Controlorul de date certifică faptul că informaţiile de mai sus sunt corecte şi garantează că rezultatele vor fi utilizate într-o formă agregată, care nu va permite identificarea persoanelor într-o categorie de răspuns. Această operaţiune de prelucrare a datelor nu a fost notificată Responsabilului cu protecţia datelor(RPD), în conformitate cu considerentul nr. 8 din Regulamentul (CE) nr 45/2001.
Cookie-urile utilizate de sondajul Europa nu conţin informaţii personale şi sunt setate pentru trei luni. Cookie-urile stochează informaţii despre adresa URL pentru a redirecţiona utilizatorul după completarea sondajului, precum şi o variabilă de tip Boolean pentru a afla dacă utilizatorul a vizualizat deja sondajul.