Kruimelpad

Extra tools

Privacyverklaring

Deze enquête is anoniem. Elk antwoord krijgt een willekeurig verwerkingsnummer toegekend. Er worden geen technische identificatiegegevens verzameld. De houder van de persoonsgegevens verklaart dat bovenstaande informatie correct is en garandeert dat de resultaten in een samengevoegde vorm zullen worden gebruikt waardoor het niet mogelijk is individuele personen binnen een responscategorie te identificeren. De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is conform overweging nr. 8 van Verordening (EG) nr. 45/2001 niet in kennis gesteld van deze gegevensverwerkingsactiviteit.
De cookies die worden gebruikt bij de Europa-enquête bevatten geen persoonlijke informatie en blijven drie maanden bestaan. De cookies bewaren informatie op de doel-url om de gebruiker na het invullen van de enquête door te verwijzen; ook wordt informatie opgeslagen in een Boolean variabele om vast te stellen of de gebruiker de enquête al heeft gezien.