Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Stqarrija dwar il-privatezza

Dan l-istħarriġ huwa anonimu. Kull tweġiba tingħata numru ta’ ipproċessar bl-addoċċ. Ma tinġabar ebda data teknika ta’ identifikazzjoni. Il-kontrollur tad-data jiċċertifika li t-tagħrif ta’ hawn fuq huwa korrett u jiggarantixxi li r-riżultati ser jintużaw f’forma aggregata li ma tippermettix l-identifikazzjoni ta’ individwi f’kategorija ta’ tweġiba. Din l-operazzjoni ta’ ipproċessar ta’ data ma ġietx notifikata lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) skont il-premessa Nru 9 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.
Il-cookies imħaddma mill-istħarriġ Europa ma fihom ebda informazzjoni personali u huma għal tliet xhur. Il-cookies jaħżnu tagħrif dwar il-url ewlenija sabiex jidderieġu lill-utent wara li jimla’ l-istħarriġ kif ukoll bħala varjabbli Boolean biex jinstab jekk l-utent kienx diġà ra l-istħarriġ.