Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Pareiškimas dėl privatumo apsaugos

Ši apklausa yra anoniminė. Kiekvienam atsakymui bus priskirtas atsitiktinis tvarkymo numeris. Nėra renkami jokie techniniai tapatybės nustatymo duomenys. Duomenų tvarkytojas patvirtina, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga, ir užtikrina, kad rezultatai bus panaudoti suvestine forma, o tai neleis nustatyti asmenų tapatybės atsakymų kategorijoje. Apie šią duomenų tvarkymo operaciją nebuvo pranešta Duomenų apsaugos pareigūnui (DPO) pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 8-ąją konstatuojamąją dalį.
Europos interneto svetainės apklausoje naudojamuose slapukuose, veikiančiuose tris mėnesius, nėra jokių asmens duomenų. Slapukuose laikoma informaciją apie url adresą, į kurį nukreipiami apklausą užpildę vartotojai, ir loginis kintamasis, leidžiantis sužinoti, ar vartotojas jau yra matęs apklausą.