Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Ráiteas príobháide

Ní iarrtar ainmneacha ar dhaoine sa suirbhé seo. Tugtar uimhir phróiseála randamach do gach freagra. Ní bhailítear aon sonraí aitheantais teicniúla. Deimhníonn an rialtóir sonraí go bhfuil an fhaisnéis thuas láncheart agus ráthaíonn go mbainfear úsáid as na torthaí i bhfoirm chomhiomlánaithe a chiallóidh nach mbeidh sé indéanta daoine aonair a aithint laistigh de chatagóir freagartha. Níor cuireadh an oibríocht próiseála sonraí in iúl don Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) i gcomhréir le haithris Uimhir 8 de Rialachán (CE) Uimhir 45/2001.
Níl aon fhaisnéis phearsanta sna fianáin a úsáideann suirbhé Europa agus socraítear iad go ceann trí mhí. Stórálann na fianáin faisnéis ar an sprioc url chun an t-úsáideoir a atreorú tar éis an tsuirbhé a líonadh isteach, chomh maith le hathróg Boolean chun fáil amach cibé an raibh an suirbhé feicthe cheana ag an úsáideoir.