Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Декларация за неприкосновеност

Това изследване е анонимно. На всеки отговор ще бъде назначен произволен номер за обработка. Не се събират технически данни за идентификация. Администраторът по обработка на данните удостоверява, че горната информация е точна, и гарантира, че резултатите ще бъдат използвани в съвкупност, която няма да позволява идентификацията на отделните лица в рамките на категорията на отговорите. Тази операция за обработка на данни не е обявена пред Длъжностното лице за защита на данните (ДЗД) в съответствие с декларация № 8 на Регламент (EО) No 45/2001.
Бисквитките, използвани от проучването на Europa, не съдържат лична информация и са зададени за три месеца. Бисквитките съхраняват информация върху целевия url, за да пренасочат потребителя след попълване на изследването, както и булева променлива, за да определят дали потребителят вече е видял изследването.