Besöker du webbplatsen idag på grund av arbete eller av personliga skäl?

Inom vilken sektor arbetar du?

Vilken av följande sektorer kommer du från?


Ange

Hur ofta går du in på den här webbplatsen?Varför besöker du webbplatsen idag? Söker du efter följande?
(Markera alla som gäller):

Information om hur EU arbetar
Bidrag och program
Offentlig upphandling
Handlingar, publikationer och rapporter
Arbeta för EU
Dina rättigheter i EU (t.ex. arbeta utomlands, resa, konsumentskydd, hälso- och sjukvård)
Nyheter
Annan

AngeHittade du vad du letade efter?

JaNej

Har du några förslag på förbättringar?

Hur vill du allmänt betygsätta webbplatsen efter dagens besök?
Gradera på en skala från 1 mycket dålig, 2 dålig, 3 medel, 4 bra och 5 mycket bra.

1 2 3 4 5
Ingen åsikt


Sekretesspolicy