Ar šiandien lankotės šioje svetainėje darbo ar asmeniniais tikslais?

Kuriame sektoriuje dirbate?

Jūsų veiklos sektorius?


Prašome nurodyti

Kaip dažnai lankotės šioje svetainėje?Kodėl šiandien apsilankėte šioje interneto svetainėje? Ar jus domino šie dalykai?
(Pažymėkite visus tinkamus):

Informacija apie Europos Sąjungos veiklą
Dotacijos ir finansavimas
Viešieji pirkimai ir konkursai
Dokumentai, publikacijos, ataskaitos
Darbo vietos ES institucijose
Europos Sąjungos teisės (pvz., darbas užsienyje, kelionės, vartotojų teisės, sveikatos priežiūra)
Naujienos
Kita

Prašome nurodytiAr radote informaciją, kurios ieškojote?

TaipNe

Ką turėtume padaryti, kad patobulintume šią interneto svetainę?

Kaip bendrai vertintumėte šią svetainę, remdamiesi savo patirtimi per šiandienį apsilankymą?
Skalėje nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai, 2 – blogai, 3 – patenkinamai, 4 – gerai ir 5 – labai gerai)

1 2 3 4 5
Neturiu nuomonės


Pareiškimas dėl privatumo apsaugos