unknown label

Participa - Participació ciutadana a la UE

Otras herramientas

Eines

El procés de construcció europea ens implica a tots. I, per això, tots hem de poder participar i opinar sobre les polítiques i accions de la UE. Amb aquest objectiu s'han creat instruments i espais de debat que permeten els ciutadans expressar les seves idees i propostes sobre la Unió.

 

un grup de persones, aguantant un cartell amb el lema: És Europa, ets tu. Debat sobre el futur d’Europa i Any Europeu dels Ciutadans

Vint anys després de l'establiment de la ciutadania de la Unió Europea, 2013 ha estat designat com l’Any Europeu dels Ciutadans. Les activitats de l’Any Europeu se centraran en tot allò que s’ha aconseguit per als ciutadans de la UE i en respondre les expectatives ciutadanes de cara al futur. Com a part del programa, els representants de la UE han començat a celebrar debats amb els ciutadans sobre el futur d’Europa. Aquests debats tindran lloc arreu de la Unió durant tot el 2013 i tothom hi podrà participar, presencialment o a través d’internet i les xarxes socials.

Anar a la pàgina del debat sobre el futur d’Europa

Anar a la pàgina de l'Any Europeu dels Ciutadans  

 

mans aixecades Consultes públiques

La Comissió Europea obre consultes públiques de manera habitual sobre temes que han de ser objecte de la seva acció política. Els resultats d'aquestes consultes queden recollits als anomenats Llibres Verds -documents de debat en què es basa la Comissió Europea per dissenyar les seves propostes- i són tinguts en compte a l'hora de preparar els programes d'acció.

Conèixer les consultes i participar-hi

 

logo de la Iniciativa Ciutadana Europea Iniciativa Ciutadana Europea

La Iniciativa Ciutadana Europea permet els ciutadans incidir directament en les polítiques de la UE. Recollint un milió de signatures es pot demanar a la Comissió Europea que presenti una proposta de legislació sobre un tema de la seva competència. La pàgina web ofereix ajuda per tirar endavant les pròpies iniciatives i permet informar-se de les propostes que hi ha en marxa.

Web de la iniciativa ciutadana europea

 

il•lustració amb globus de diàleg de diverses formes i colors Blogs i xarxes socials

Avui és possible trobar comissaris a Twitter i Facebook, seguir els comptes d’institucions i agències i estar informat i en contacte amb diversos organismes i responsables de la UE a través de les xarxes socials. A més, molts membres de la Comissió Europea tenen blogs des d'on comenten l'actualitat i s’obren al debat amb els ciutadans.

Més informació sobre la UE a les xarxes socials i els blogs i debats en línia

 

banderes europees davant la seu de la Comissió Contactar amb la Comissió Europea

Tots els ciutadans de la Unió Europea poden contactar el president de la Comissió, qualsevol dels membres del col•legi de comissaris o la resta de personal de la institució i tenen el dret d'obtenir una resposta.

Contactar amb el president
Guia de contactes per àrea d’activitat
Guia de contactes del personal de la Comissió

 

nen en un escó del Parlament Europeu Peticions, queixes i denúncies

Qualsevol ciutadà pot presentar una petició al Parlament Europeu perquè abordi un tema de competència de la UE. També es pot denunciar l’incompliment de la legislació comunitària, en aquest cas davant la Comissió Europea, que estudiarà el cas i, si escau, emprendrà les accions necessàries.

Conèixer els procediments per presentar una petició, queixa o denúncia a les institucions europees

 

Right navigation