unknown label

La UE a Catalunya i les Illes Balears - Els resultats de la política europea

Otras herramientas

Eines

La Unió Europea és un projecte polític de llarg abast i representa uns valors comuns de democràcia, pau i prosperitat. Però la UE també és una realitat concreta i tangible, que afecta el dia a dia dels seus ciutadans. Tot i això, sovint els resultats i els beneficis concrets del projecte europeu són poc coneguts. Què fa realment la UE? Quin impacte té la política europea als nostres barris, pobles i ciutats?

És una pregunta que té resposta. I la té a diferents nivells.

 

primer pla d’una nena, amb un molinet de vent amb la bandera de la UEA tota la UE

Avui és més fàcil viatjar arreu de la Unió Europea i els seus ciutadans tenen el dret de viure i treballar en condicions d'igualtat en qualsevol Estat membre. L'euro ha facilitat les transaccions comercials i financeres i ha creat un veritable mercat únic; milions de joves tenen la possibilitat d'estudiar en un altre país gràcies als programes d'intercanvi europeus i s'han impulsat polítiques en àrees com ara la protecció del consumidor, el medi ambient, el transport, l'energia i l'agricultura, que tenen un impacte real en la vida dels europeus. Prop del 70% de la legislació que ens afecta directament i que s'aplica en cada territori prové de la UE.

Aquests són, breument, alguns dels resultats :

  • Vora 500 milions d'europeus compartim una economia integrada i un espai que garanteix drets i llibertats
  • Els ciutadans de la UE tenim el dret de viure, treballar o fer negocis en condicions d'igualtat en qualsevol Estat membre
  • L'euro ha facilitat les transaccions comercials i financeres.
  • La UE, gràcies al mercat únic, s'ha convertit en la primera potència comercial del món, per davant dels EUA i el Japó.
  • Un terç dels 100.000 milions d'euros de pressupost anual de la UE es destina a millorar el nivell i la qualitat de vida a les regions més desafavorides, a promoure l'ocupació i la formació i a estimular l’economia

Més informació sobre la Unió Europea Choose translations of the previous link 

 

Tren d’Alta Velocitat circulant per la línia Madrid-BarcelonaA Catalunya i a les Illes Balears

Catalunya i les Illes Balears s'han beneficiat dels resultats globals de les polítiques europees. A més, des de l’entrada a la UE, l’any 1986, els diners procedents dels fons europeus han permès tirar endavant milers de projectes en aquests territoris. El tren d'alta velocitat a Catalunya, l'ampliació de l'aeroport de Palma, la millora de les xarxes de metro i ferrocarril i la instal·lació de plantes de tractament d'aigua i de residus en centenars de municipis en són alguns exemples.

El període 2007-2013

Fons aprovats als diferents programes de la política de cohesió per al període 2007-2013.

  • Catalunya: 1.372 milions d'euros
  • Illes Balears: 146 milions d'euros

Períodes anteriors:

Fons rebuts des de l'entrada a la UE i fins el 2007 a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER, Fons de Cohesió i Fons Social Europeu).

  • Catalunya: 8.640 milions d'euros
  • Illes Balears: 891,8 milions d'euros

A la secció Projectes europeus Choose translations of the previous link  trobareu exemples i informació d'un bon nombre de les iniciatives cofinançades amb aquests fons de la UE.

 

un treballador de l’Oficina Europea d’Ajuda Humanitària, en un camp de refugiatsAl món

La UE i els Estats membres són el major donant del món d'ajuda humanitària. De fet, el 50% del total de l'ajuda al desenvolupament prové dels fons de les institucions europees i dels seus Estats membres. L'any 2005 es van destinar 43.000 milions d'euros a ajuda humanitària. A més, hi ha el compromís d'augmentar aquesta dotació econòmica, que ara és del 0,4% de la Renda Nacional Bruta (RNB) fins al 0,7% l'any 2015.

Més informació sobre la política d'ajuda humanitària de la UE Choose translations of the previous link 

 

Right navigation