unknown label

La UE a Catalunya i les Illes Balears - El català a la Unió Europea

Otras herramientas

Eines

El català és reconegut com a llengua de comunicació amb els ciutadans per les principals institucions i organismes de la Unió Europea. Això vol dir que qualsevol ciutadà pot adreçar-se en català, per escrit, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Consell, al Defensor del Poble Europeu o al Comitè de les Regions, i que té dret a rebre una resposta en la seva llengua. També es tradueixen al català algunes publicacions i documents oficials de la UE.

 

Acord de les institucions de la UE


El reconeixement del català com a llengua de comunicació de la UE és el resultat d'un seguit d'acords bilaterals que les diferents institucions han signat amb Espanya i que preveuen que el català, com també el gallec i el basc, puguin ser utilitzats en les comunicacions amb els ciutadans.

Acords bilaterals entre les institucions europees i l'Estat espanyol

Tots aquests acords es basen en unes Conclusions del Consellpdf(90 kB) del 13 de juny de 2005 sobre l'ús d'altres llengües oficials per part de les institucions i organismes de la UE.

La Comissió Europea utilitza el català com a llengua habitual de comunicació amb els ciutadans a través de la Representació a Barcelona. Es fa servir en les campanyes d'informació, en l'edició de materials i publicacions, en la difusió de notes de premsa i en la seva pàgina web.

 

24 llengües oficials


L'estatus del català, però, és diferent del de les 24 llengües oficials que actualment té la Unió. Perquè una llengua sigui declarada oficial per la Unió Europea cal que el govern d'un Estat membre ho sol·liciti de forma expressa i que aquesta sol•licitud sigui aprovada pel Consell de la UE per unanimitat.

 

La resolució Reding


El Parlament Europeu va aprovar, l'11 de desembre de 1990, la resolució A-169pdf(545 kB), sobre les llengües a la Comunitat i la situació de la llengua catalana. El text és conegut com la 'resolució Reding', perquè la llavors eurodiputada Viviane Reding en va ser la ponent. En aquesta resolució s'aposta per reforçar la comunicació en català de les institucions europees cap als ciutadans.

 

Multilingüisme


La diversitat lingüística d'Europa sempre ha estat considerada com un patrimoni que s'ha de preservar i promoure per part de la UE. En aquest sentit, l'aprenentatge de llengües ocupa un paper important en les polítiques europees d'educació i formació.

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que va ser proclamada l'any 2000 a Niça per tots els caps d'Estat i de govern de la UE, diu en el seu article 22 que la Unió "respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística". En l'article 21 d'aquesta mateixa carta es prohibeix tota discriminació exercida en raó d'un seguit de motius entre els quals hi figura la llengua. Aquest principi no només s'aplica a les 23 llengües oficials de la UE, sinó també a la resta de llengües que es parlen al territori de la Unió.

La Comissió Europea desenvolupa una política activa de multilingüisme, amb l'objectiu de preservar i promoure la diversitat lingüística d'Europa, fomentar l'aprenentatge de llengües i aprofitar les oportunitats del multilingüisme com a estímul per a la competitivitat. Com a punt de partida per a les polítiques de multilingüisme, la Comissió Europea va encarregar un estudi al CILT (National Centre for Languages), que per primer cop quantifica el que representa la diversitat lingüística per a l'economia europea. Aquest estudi conclou que el multilingüisme estimula la competitivitat, i adverteix que les empreses europees estan perdent quotes de mercat i oportunitats d'expansió per la manca de coneixements lingüístics dels seus treballadors. L'estudi complet es pot descarregar en aquest enllaçpdf Choose translations of the previous link  (en inglés).

Grup d'alt nivell sobre multilingüisme

La Comissió Europea va decidir la creació d'un grup d'alt nivell socbre multilingüisme al qual va encarregar l'elaboració d'un informe, publicat el 2007. Es poden consultar els resultatspdf(664 kB) Choose translations of the previous link  (en anglès) i un resumpdf(59 kB) Choose translations of the previous link  (castellà) d'aquest informe.

 

Estudi Euromosaic


L''estudi Euromosaic, encarregat per la Comissió Europea a un grup d'experts, analitza la situació de les anomenades llengües minoritàries o regionals a la Unió Europea. El primer estudi es va fer el 1992, i s'ha ampliat amb noves edicions el 2004 i el 2008, dedicades a la situació de les llengües als nous Estats membres.

L'objectiu de l'estudi és analitzar la situació real d'aquestes llengües en cadascun dels territoris on hi ha grups de parlants i obtenir dades fiables per desenvolupar polítiques des de la Comissió. A partir dels resultats de l'estudi, la Comissió va realitzar un ampli informe publicat el 1996, amb el títol: 'Euromosaic: The production and reproduction of the minority language groups in the European Union'.

A més, la Comissió Europea dóna suport a un bon nombre de projectes, organitzacions i iniciatives dedicades a l'estudi i la difusió de llengües regionals o minoritàries, que es poden consultar en aquesta pàgina web.

 

PUNTS D'INFORMACIÓ DE LA UE

Catalunya Illes Balears Illes Balears Islas baleares Illes Balears

adress

Representació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears

Dades de contacte

Passeig de Gràcia, 90
08008 BARCELONA
Telèfon: 93 467 73 80 / 93 467 73 81

Anar al formulari de contacte >

 
 

Right navigation