unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

Inaugurat el tram Barcelona-Figueres de la línia d'alta velocitat fins a la frontera, que ha tingut una participació decisiva de la UE

08/01/2013 | Transports
El primer tren de la línia Barcelona-Figures, arribant a l'estació.

La participació de la Unió Europea ha estat clau a l'hora de fer possible el finançament de la línia d'alta velocitat entre Madrid-Barcelona i la frontera francesa. Els fons que des de les diverses línies de finançament de la UE s'han destinat a aquest projecte sumen prop de 3.700 milions d'euros, el que en termes globals representa gairebé un 40% del cost total del projecte. A aquests ajuts, concedits en forma de subvenció, cal sumar-hi un crèdit de 2.200 milions d'euros del Banc Europeu d'Inversions.

 
La línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa forma part de la xarxa principal de transports de la UE (TEN-T) i ha comptat amb un suport molt important de la Política de Cohesió i de la Política de Transports de la Unió Europea. En total, el projecte ha rebut  3.500 milions d’euros dels fons europeus de cohesió (que han finançat un 72% del projecte en el tram Madrid-Barcelona) i 180 milions dels ajuts destinats a la xarxa TEN-T, concentrats especialment en el tram transfronterer i en les connexions intermodals. A més, el Banc Europeu d’Inversions ha participat en el finançament del projecte amb un crèdit de 2.200 milions d’euros. 
El tram de la línia Barcelona-frontera francesa connecta la Península Ibèrica amb la resta de la Unió Europea i permetrà, quan estigui plenament operatiu, arribar a França des de Barcelona en menys d’una hora (comparat amb les 3,30 hores que es trigava fins ara).
La línia s’ha construït d’acord amb els Estàndards Europeus d’Interoperatibilitat, incloent-hi la seva peça clau, el sistema europeu de senyalització i control (ERTMS-ETCS), que permet als trens circular a través d’Europa maximitzant la capacitat, velocitat i seguretat de la xarxa ferroviària. 
Aquesta infraestructura millorarà considerablement el trànsit ferroviari tant per a passatgers com per a mercaderies, enllaçant les dues principals línies d’alta velocitat d’Europa gràcies a la connexió entre Madrid, Barcelona, Lió i París. Aquesta línia també ha de permetre connectar alguns dels principals ports del Mediterrani  (Tarragona, Barcelona, València, com també Marsella, al costat francès).
El suport de la Unió Europea també està contribuint a la implementació completa del corredor més enllà de la frontera, finançant el
by-pass
en alta velocitat al voltant de Nimes i Montpeller, que ha d’estar operatiu el 2016, com també el by-pass de Lió i la connexió amb Itàlia a través de la línia Lió-Turí, amb un finançament previst per part del pressupost de la xarxa TEN-T de més de 700 milions d’euros. 
Gràcies a aquests esforços, l’arc mediterrani complet des de València a Lió és previst que estigui operatiu el 2020. Llavors, el temps de viatge des de Barcelona fins a París serà de només 4,30h (enlloc de 8h) i de 2h40 fins a Lió. 
 

Right navigation