unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

Consulta pública de la Comissió Europea per recollir propostes sobre transport urbà sostenible

31/01/2012 | Transports

La Comissió Europea ha obert una consulta per recollir l’opinió de ciutadans, organitzacions, entitats i institucions sobre quina és la millor manera de reduir les emissions de gasos contaminants del transport urbà. A ciutats d’arreu d’Europa ja s’estan aplicant mesures en aquesta línia, com ara els accessos restringits, les àrees d'aparcament o els peatges dissuasius; però encara hi ha molta feina a fer, també a nivell local, per aconseguir els objectius de reducció d'emissions que s'ha marcat el conjunt de la UE.

 

Amb aquesta consulta, la UE vol avaluar quines són les mesures que funcionen millor de cara a elaborar un marc comú de transport urbà sostenible, que pugui servir de referència als municpis d'arreu d'Europa. El transport urbà genera un 23% de les emissions totals de CO2 del transport. Aquest percentatge segueix augmentant, tot i les diverses mesures i normatives aprovades per la UE per complir el compromís de reduir un 20% l'emissió de gasos contaminants d'aquí a 2020.

La responsabilitat en matèria de política de transport es reparteix entre la Unió Europea i les institucions nacionals, regionals i locals. Per tant, la consulta està dirigida a institucions, organitzacions, entitats i empreses que treballen en l’àmbit del transport públic i també a qualsevol ciutadà interessat en el tema.

En la redacció del Llibre Blanc de 2011 sobre transport urbà sostenible, la Comissió Europea va detectar que, tot i que moltes ciutats han establert plans de mobilitat urbana sostenible, aquests encara no estan generalitzats arreu de la UE. Barcelona, per exemple, ha tirat endavant mesures per reduir el trànsit i la contaminació, com ara l'establiment de l'àrea verda d'estacionament. Tot i això, la ciutat i la seva àrea metropolitana pateixen una contaminació important com a conseqüència del transport, i estan tenint problemes per complir la directiva de la UE sobre la qualitat de l’aire als espais urbans.

La Comissió Europea aposta per donar suport a les mesures que serveixen per promoure el transport públic, per reduir l'ús del cotxe privat i per millorar, en general, la qualtiat de l'aire a les ciutats. Per això, a partir dels resultats recollits a la consulta, es facilitarà a les autoritats locals un marc de referència clar sobre política de transport sostenible.

La consulta es duu a terme fins el 17 de desembre. S'hi pot participar a través d’un qüestionari online, o bé enviant les respostes per e-mail o via postal.

Enllaços relacionats

 

Right navigation