unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

La Comissió Europea demana l’opinió dels ciutadans sobre com gestionar els residus de plàstic

13/03/2013 | Participació ciutadana, debats i consultes
Ampolles de plàstic buides

La Comissió Europea ha obert una consulta ciutadana online per conèixer l’opinió dels europeus respecte del tractament dels residus plàstics. Per a aquesta consulta s’ha publicat un  Llibre Verdpdf Choose translations of the previous link  que descriu l’estat de la qüestió i planteja possibles àmbits per a intervenir-hi a nivell europeu. El comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, va presentar aquest Llibre Verd acompanyat de l’actor britànic Jeremy Irons, autor d’un documental sobre el greu problema ambiental que representa l’acumulació d’aquests residus. 

 

El plàstic s’ha convertit en un element omnipresent a les nostres vides. És barat, versàtil i té nombroses aplicacions industrials. Un dels seus punts forts és la seva durabilitat, però paradoxalment aquest constitueix també el seu principal inconvenient des del punt de vista ambiental, ja que dificulta la seva eliminació. Al medi ambient, i especialment al medi marí, els residus de plàstic poden durar centenars d’anys. Cada any fins a deu milions de tones de residus, principalment plàstics, acaben als oceans i als mars, que s’han convertit en els majors abocadors de plàstics del món.

Durant la presentació del Llibre Verd, l’actor Jeremy Irons va presentar el seu documental “Trashed”, que mostra precisament els riscos de la mala gestió dels residus. Com va explicar, la seva intenció és conscienciar el públic sobre els efectes que tenen els residus plàstics i remoure les consciències. Potočnik, que veu en la gestió dels residus de plàstic una oportunitat per aconseguir els objectius d’una Europa eficient en l’ús dels recursos, va convidar a tots els interessats a “participar en aquest procés de reflexió per trobar maneres de fer que el plàstic passi de ser una part del problema a ser una part de la solució”.

L’objectiu del Llibre Verd és recaptar dades i opinions per a avaluar l’impacte dels residus de plàstic i definir una estratègia europea per atenuar-lo. La consulta ciutadana se centra en la possible adaptació de la legislació vigent, l’eficàcia dels objectius actuals de reciclatge o la possibilitat de gravar o prohibir els abocaments. El Llibre Verd també es pregunta com millorar el disseny modular i químic del plàstic per augmentar-ne la reciclabilitat, com reduir els residus al mar i si cal fomentar els plàstics biodegradables. La consulta online, amb 26 preguntes, estarà oberta fins el 7 de juny de 2013 i el seu resultat s’incorporarà el 2014 en la revisió de la política de residus.

El tractament dels residus de plàstic a la UE

La producció de plàstic creix amb el PIB d’un país i està associada a l’increment ininterromput dels residus plàstics a Europa, immersa, com la majoria d’economies més avançades, en la cultura d’usar i llençar. Es calcula que a la Unió Europea es van generar uns 25 milions de tones de plàstic el 2008, de les quals només se’n va reciclar el 21,3%. Tot i que es preveu que els nivells de reciclatge mecànic hagin augmentat un 30% el 2015, els abocadors i la incineració seguiran essent les vies principals de gestió de residus plàstics. Com s’explica tant al Llibre Verd com al documental “Trashed”, aquestes formes de gestió de residus plàstics han de reduir-se perquè el plàstic conté components perillosos que poden generar abocaments tòxics o emissions nocives.

La política de la Unió Europea en matèria de gestió de residus s’estructura en torn als principis de reducció o prevenció de residus, reciclatge, reutilització i millora i seguiment de la resta de sistemes d’eliminació de residus. De moment, la legislació europea sobre residus només inclou alguns elements per abordar el problema dels residus de plàstic al medi ambient. La Directiva marc sobre residus, el Full de ruta per a una Europa eficient en l’ús dels recursos de 2011 i el Setè Pla d’Acció Mediambiental proposat el 2012 promouen la reflexió i la prevenció de la generació de residus.

 

Right navigation