unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

La UE llança una estratègia d'adaptació al canvi climàtic

18/04/2013 | Medi ambient

Les conseqüències del canvi climàtic cada vegada s'estan fent sentir més a Europa i arreu del món. S'estan alterant alguns processos naturals: els patrons de precipitacions estan canviant -el Sud d'Europa podria perdre fins a un 40% de precipitacions-, les glaceres s'estan fonent -en particular, a l'oceà àrtic- , els nivells del mar estan pujant i augmenta la vulnerabilitat de les zones costaneres, inclosa la costa catalana, poc protegida en casos de temporals.

 

Per evitar riscos més greus del canvi climàtic i conseqüències irreversibles a gran escala, no tenim més remei que prendre mesures d'adaptació. Cal fer front als impactes inevitables del canvi climàtic i als seus costos econòmics, ambientals i socials.

S'estima que el cost mínim de la no adaptació al canvi climàtic per al conjunt de la UE seria d'uns 100.000 milions el 2020 i de 250.000 milions al 2050. Els efectes es noten a tota Europa, i per això calen respostes a nivell europeu: durant l'estiu  del 2010, les temperatures van estar entre 4 i 8°C per sobre de la mitjana a Rússia i a l’Europa de l'Est . La sequera i les altres temperatures van afectar molt la collita de blat a Rússia, i això va provocar l'alça del preu de la pasta i el pa a tot Europa.

Un avantatge important de les mesures d'adaptació és el fet que protegeix la societat contra els impactes climàtics potencialment perillosos i costosos a la llarga, especialment en els  sectors més vulnerables, com ara l'agricultura i el turisme, dos sectors clau a Espanya.

La Comissió Europea ha inclòs l'adaptació al canvi climàtic en les seves propostes per a tots els programes de finançament de la UE per 2014-2020. La política Regional Europea, els fons europeus per a la recerca ( "Horitzó 2020") i el programa LIFE proporcionaran un suport significatiu als Estats membres, regions, ciutats i parts interessades per intervenir en programes i projectes d'adaptació. La Comissió també haurà de cobrir les llacunes en coneixement i acció, i complementar aquests esforços a través d'una estratègia d'adaptació al canvi climàtic.

En vista de la naturalesa i amplitud dels impactes del canvi climàtic al territori de la UE, aquesta estratègia s'haurà d'aplicar a tots els nivells: europeu, nacional i local. Basant-se en l'èxit del seu projecte pilot "Estratègies d'adaptació per a les ciutats europees", la Comissió seguirà promovent accions d'adaptació de les ciutats seguint el model del Pacte dels Alcaldes, una iniciativa de més de 4.000 autoritats locals – amb gran participació de municipis de Catalunya i les Illes Balears - voluntàriament compromeses a millorar la qualitat de la vida urbana mitjançant l'aplicació d'objectius de clima i energia de la UE.

Cooperació en la lluita contra incendis

Un punt clau per fer més eficaç l’adaptació al canvi climàtic i la lluita contra els seus efectes és la col·laboració. En aquest sentit, un exemple de cooperació  exitosa són els esforços d’Itàlia , França i Espanya per compartir mitjans aeris de lluita contra els incendis que, des que es va posar en marxa l’any 2000, ha permès reduir el numero d'hectàrees de bosc cremat. L’estratègia vol reforçar iniciatives com aquestes i oferir un marc global perquè la UE, els països i les regions tinguin millors instruments i informació en les seves polítiques d’adaptació al canvi climàtic.

L’estratègia vol crear una Europa més resistent al canvi climàtic i més preparada

L'estratègia d'adaptació és un paquet de documents en què s'exposen les accions generals a realitzar per a l'adaptació i prevenció del canvi climàtic al territori de la UE. Aquest paquet es complementa amb documents relatius a l'adaptació en sectors i polítiques específics: migració, zones marines i costaneres, salut, infraestructura, agricultura, política de cohesió i assegurances.

L'objectiu general d'aquesta estratègia és contribuir a una Europa més resistent al canvi climàtic. Això s'ha de fer mitjançant el foment i el suport a l'acció en 3 àrees prioritàries: promoure i donar suport a les accions dels Estats membres, promoure l'adaptació en els sectors vulnerables arreu de la UE i garantir preses de decisions millor informades.

La Comissió, juntament amb els Estats membres i d’altres parts interessades, millorarà la identificació de llacunes en els coneixements i definirà les eines i metodologies pertinents per fer-hi front. Els resultats s'inclouran en el futur programa d'investigació  de la UE, Horitzó 2020. La difusió de la informació també es veurà reforçada pel desenvolupament de la Plataforma Europea d'Adaptació al Canvi Climàtic com a finestreta d'informació general sobre aquest tema a Europa.

 

 

Right navigation