unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

La Comissió Europea vol reforçar la normativa sobre biofuels per garantir el respecte al medi ambient

31/01/2012 | Medi ambient

La Comissió Europea aposta decididament per les energies renovables i per la reducció de l’ús de combustibles fòssils en el transport. I els biofuels poden ser una bona alternativa sempre i quan s’asseguri que, tenint en compte tot el cicle productiu, el balanç de l’ús d’aquests combustibles és positiu per al medi ambient. Per això, la Comissió Europea ha fet una proposta que limita els combustibles fabricats a partir de conreus alimentaris (amb efectes secundaris per a l’entorn), i promoure els biocombustibles alternatius o de segona generació, fets a partir de matèries primeres no alimentàries, com ara residus o palla.

 

El mercat dels biocombustibles ha crescut molt els últims anys, però alhora que se'n popularitzava l'ús, també es feia evident que no tots els biocombustibles són iguals pel que fa als seus efectes sobre el medi ambient. Per exemple, hi ha casos en què la producció de biocombustibles fabricats a partir de conreus desplaça la producció d’aliments o pinsos cap a terres que eren no agrícoles i, per tant, es genera deforestació. Els estudis realitzats tenint en compte el canvi d'ús indicrecte de la terra detecten que, en aquests casos, la producció de biocombustibles ocasiona tantes emissions de gasos d’efecte hivernacle com els combustibles fòssils que substitueixen.

La proposta que avui ha presentat la Comissió limita la reconversió de terres en la producció de biocombustibles i potencia els beneficis ecològics dels biocombustibles emprats a la UE. Es limita al 5% l’ús dels biocombustibles fabricats a partir de conreus alimentaris, mentre que es vol fomentar el desenvolupament de biocombustibles alternatius, produïts amb matèries primeres no alimentàries, i que emetin molts menys gasos d’efecte hivernacle que els combustibles fòssils i no interfereixin directament en la producció d’aliments. Per primer cop es tindrà en compte la incidència global de la reconversió de terres (canvi indirecte de l’ús de la terra) quan s’avaluïn les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels biocombustibles.

La UE ja té una directiva sobre biocombustibles que marca l'objectiu que les energies renovables representin el 10% del total de consum energètic en el sector del transport a Europa d'aquí a 2020. La nova proposta de la Comissió manté aquest objectiu, però per arribar-hi no serveix augmentar el consum de qualsevol mena de biocombustibles, sinó aquells que realment són més beneficiosos per al medi ambient. Per això, i segons aquests proposta, només els biocombustibles que compleixin uns determinats criteris de sostenibilitat podran optar a ajudes públiques al mercat europeu.

Els punts clau de la  proposta

  • Augmentar al 60% el valor mínim de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les noves instal·lacions.
  • Incloure els factors del canvi indirecte de l’ús de la terra en el càlcul de la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels biocombustibles i els biolíquids.
  • Limitar al nivell de consum actual (5%), fins a 2020, el volum de biocombustibles i de biolíquids produïts a partir de conreus alimentaris, tot mantenint els objectius generals d’energies renovables i de reducció de la intensitat de carboni.
  • Oferir incentius de mercat per als biocombustibles que no provoquin emissions pel canvi indirecte de l’ús de la terra i, en particular, per als biocombustibles de segona i tercera generació produïts amb matèries primeres que no requereixin una demanda addicional de terres, com ara algues, palla

Amb aquestes mesures, la Comissió vol promoure els biocombustibles que contribueixin a reduir substancialment les emissions i que, al mateix temps, no competeixin amb la producció alimentària i siguin més sostenibles. Tot i que la proposta d’avui no afecta a la possibilitat que els Estats membres donin incentius financers per als biocombustibles, la Comissió considera que, després de 2020, els biocombustibles només hauran de rebre suport financer si redueixen substancialment les emissions de gasos d’efecte hivernacle i no es produeixen a partir de conreus que es facin servir per a aliments o pinsos.

 

Right navigation