unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

Examen de seguretat a les nuclears de la UE: aprovades però necessiten millorar

31/01/2012 | Energia

Les centrals nuclears europees aproven en seguretat. Totes. Però també en pràcticament totes s’hi han de fer actuacions perquè aquesta seguretat sigui no només d’aprovat, sinó d’excel·lent. Aquest és el resultat de les proves de resistència que va encarregar la Comissió Europea arran de l’accident de Fukushima, i que s’han fet als 145 reactors que hi ha en funcionament a la UE i en tres països més que han participat a la iniciativa (Lituània, Ucraïna i Suïssa).

 

“El balanç general és satisfactori, però no hi ha motius perquè ens felicitem excessivament”, ha dit el comissari europeu d’Energia, Günter Oettinger. El comissari ha assegurat que l’objectiu és “garantir que totes i cadascuna de les centrals nuclears d’Europa apliqui les normes de seguretat més rigoroses”.

La Comissió Europea ha fet públics avui els resultats de les proves de resistència realitzats als 145 reactors, juntament amb un paquet de recomanacions tècniques concretes. La decisió de la Comissió Europea d’examinar totes les nuclears en funcionament, i d’establir criteris més estrictes de seguretat es va prendre l’any passat, després de l’accident a la central japonesa de Fukushima. L’objectiu era avaluar el nivell de seguretat de les centrals europees i els estàndards que s’exigeixen en cada país, i veure si aquest seria suficient per evitar que un desastre com el de Fukushima es pogués repetir a Europa, fins i tot en casos de terratrèmols, inundacions o accidents d’aviació que poguessin impactar els reactors.

Així per exemple, s’ha avaluat l’aplicació de les normes de càlcul de risc de terratrèmols i inundacions i, a més, s’ha basat aquest càlcul en un marc cronològic de 10.000 anys (tenint en compte el cicle de vida dels residus nuclears). L’examen ha trobat que les normes de càlcul de riscos no s’apliquen a 54 reactors en el cas de terratrèmols, i a 62 per a inundacions.

A més, es reclama que cada central nuclear compti amb instruments sísmics in situ per mesurar la possibilitat de terratrèmol i donar l’alerta. Els tests detecten que cal instal·lar o millorar aquest instrumental en 121 reactors.

Els tests també han detectat mancances pel que fa a les sales de control d’emergència de reserva. Cal que totes les centrals disposin d’una sala d’aquestes característiques per actuar en cas que la sala principal estigui impracticable a causa d’un accedent. A 24 reactors falta aquest control de reserva.

També cal que els equips per actuar en cas d’accident greu estiguin en llocs protegits, fins i tot en cas de destrucció general, i als quals es pugui accedir ràpidament. Hi ha 81 reactors europeus que no ho compleixen i que hauran de millorar en aquest punt.

Els passos següents 

Ara, un cop fets els tests i les recomanacions, la Comissió Europea farà el seguiment de la seva aplicació i presentarà un informe el juny de 2014. Alhora, ja ha començat a treballar en la revisió de l’actual Directiva de seguretat nuclear, per tal de tenir una proposta a començament de 2013. Així mateix, es presentaran noves propostes sobre les assegurances i la responsabilitat nuclears i sobre els nivells màxims de contaminació radioactiva permesos en aliments i pinsos. membres.

Antecedents

Després de l’accident de Fukushima de març de 2011, el Consell Europeu va demanar avaluacions completes i transparents de la seguretat i dels riscos de totes les centrals nuclears de la UE.

El principal objectiu de les proves de resistència era avaluar la seguretat i la solidesa de les centrals nuclears en cas de fenòmens naturals extrems, especialment inundacions i terratrèmols. Totes dues possibilitats es van avaluar simultàniament. Es van incloure també els accidents aeris, en la mesura que tenen el mateix efecte que els tsunamis i els terratrèmols perquè aturen les funcions normals de seguretat i refrigeració.

Les proves de resistència es van fer en tres fases. A la primera, els operadors de les centrals nuclears van dur a terme una autoavaluació. A la segona, dos reguladors nacionals van avaluar aquestes autoavaluacions i van fer uns informes sobre cada país. A la tercera fase, uns equips multinacionals van analitzar aquests informes en un procés de revisió inter pares organitzat per l’ENSREG (Grup Europeu de Reguladors de Seguretat Nuclear). A més, els equips de revisió inter pares van visitar algunes centrals nuclears. Van participar plenament a les proves de resistència a 17 països: els 14 Estats membres de la UE que tenen centrals nuclears en funcionament, Lituània que en té una en procés de desmantellament, Ucraïna i Suïssa.

 

Right navigation