unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

Proposta de la Comissió Europea per eliminar entrebancs a la lliure circulació de treballadors a la UE

03/05/2013 | Economia a la Unió Europea
Persones de diferents professions, amb una bandera europea.

La Comissió Europea ha presentat un paquet de propostes per eliminar barreres als treballadors que volen buscar feina en d’altres països de la UE. La idea és que el mercat únic europeu i la llibertat de circulació de persones funcionin plenament, amb l’objectiu d’afavorir l’ocupació i el creixement.

 

En teoria, i segons el tractats europeus, els ciutadans de la UE que treballen en un altre Estats membre tenen dret a les mateixes condicions que els nacionals pel que fa a l’accés a la feina, les condicions laborals, l’assistència social i els impostos.

A la pràctica, però, molts dels 10,7 milions de treballadors de la immigració interna de la UE s’enfronten a pràctiques discriminatòries de diversa mena. Així, per exemple, les administracions o empreses fixen normes discriminatòries de selecció d personal, establint quotes de treballadors estrangers o imposant el requisit de tenir la nacionalitat per accedir a determinats llocs. Tampoc les normes sobre retribució i promoció laboral són sempre les mateixes ni es reconeix igual l’experiència i qualificacions professionals dels nacionals i dels ciutadans d’altres llocs de la UE.

Aquests obstacles fan que molt sovint els treballadors es mostrin reticents a marxar a un altre país de la UE, tal i com queda reflectit en una enquestapdf Choose translations of the previous link  recent de l’Eurobaròmetre.

Per aquest motiu, la Comissió ha proposat un seguit de mesures que facin més fàcil als treballadors exercir els seus drets laborals a la UE. Es tracta de drets que daten de fa 50 anys i que queden reconeguts als Tractats i a la Carta de Drets Fonamentals de la UE. Entre les mesures proposades per la Comissió hi ha l'obligació, per als Estats membres, de:  

  • donar als treballadors d’altres països de la UE –i a les empreses- canals d’informació, assistència i consell sobre aquests drets.  
  • crear vies de recurs en cas que es discrimini treballadors procedents d’altres països de la UE.
  • permetre que els sindicats i d’altres organitzacions puguin emprendre accions administratives o judicials per defensar les persones que han vist vulnerats els seus drets.

També es preveu informar els ciutadans per tal que puguin exercir millor els seus drets. Segons una enquesta realitzada el 2010, el 67% de la població creu que està o mal o gens informada sobre els seus drets com a ciutadà o ciutadana de la UE.

Properes passes

Les propostes de la Comissió hauran de ser ara aprovades pel Consell (format pels governs de la UE) i el Parlament Europeu.  

 

Right navigation