unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

La UE posa les bases de la unió bancària

31/01/2012 | Economia a la Unió Europea

Els líders de la UE han arribat a un seguit d’acords importants per fer efectiva la unió bancària. El Consell Europeu del 18 i 19 d’octubre ha decidit que l’1 de gener de 2013 estarà a punt el marc legal per al mecanisme únic de supervisió bancària i que aquestes tasques de supervisió, que desenvoluparà el Banc Central Europeu, es posaran en pràctica al llarg de l’any. Un cop el supervisor únic estigui operatiu, es podrà recapitalitzar els bancs a través del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE).

 

En les seves conclusions, el Consell expressa un ferm compromís per “actuar de forma resolutiva per corregir les tensions als mercats financers, recuperar la confiança i estimular el creixement i l’ocupació”. I la unió bancària és un element clau en aquest camí cap a la recuperació. Aquesta unió bancària es desenvolupa sobre quatre pilars:

  • un supervisor únic
  • unes normes comunes per a tots els bancs pel que fa a requisits de capital
  • un sistema comú de garantia de dipòsits
  • una nova legislació que asseguri que, en cas de fallida, siguin els mateixos bancs i no els contribuents els que paguin el cost del rescat

El Consell Europeu d'aquest mes d'octubre ha avançat en el primer dels punts, fixant un calendari per a l'entrada en funcionament del supervisor, que serà el Banc Central Europeu (BCE) amb les competències reforçades. Així, el BCE tindrà la missió de supervisar tots els bancs de l’eurozona i d’aquells països que s’afegeixin al sistema únic de supervisió. L'acord del Consell fixa, a més, que des de l'1 de gener de l'any que ve ja estarà en marxa l'encaix legal per a aquestes noves competències, que s'aniran desenvolupant al llarg de tot el 2013. Un cop aquest mecanisme sigui plenament operatiu es podrà anar al pas següent, que és la possiblitat de recapitalitzar els bancs europeus.

Es tracta, doncs, de posar en marxa una nova estructura, en la qual hi haurà unes normes bancàries comunes i un supervisor a escla europea que vetllarà pel seu compliment. Els supervisors nacionals seguiran funcionant i es coordinaran amb el BCE. El BCE, però, tindrà potestat per exigir mesures correctores a qualsevol banc que incompleixi les normes o estigui en risc de fer-ho.

 

Right navigation