unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

Productes més segurs gràcies a la cooperació europea

21/05/2013 | Consum i drets dels consumidors
Una nena fa bombolles de sabó

El comissari de Salut i Consumidors de la UE, Tonio Borg, es mostra convençut de que els consumidors europeus disposen ara de més seguretat al mercat interior gràcies al reforç de la cooperació comunitària. Mitjançant el sistema d’alerta ràpida de la UE (RAPEX), durant el 2012 els Estats membres van adoptar un total de 2.278 mesures d’actuació en relació a productes perillosos no alimentaris. Aquesta quantitat representa un increment del 26% en el número d’alertes respecte de 2011, el que podria atribuir-se a un millor control de l’aplicació de la legislació per part de les autoritats dels països de la UE.

 
 • El 2012, el productes amb més alertes de riscs per la seguretat van ser els tèxtils i els articles moda, seguits de les joguines
 • L’any passat, els tèxtils i els articles de moda, seguits de les joguines, van ser els productes que més alertes van provocar; un 34% i un 19% del total respectivament. Els riscos més comuns que poden comportar aquests productes son químics, d’estrangulament i de lesions. Els equips elèctrics, els vehicles de motor i els cosmètics completen la llista de les categories de productes més notificats com a potencialment perillosos el 2012. D’entre els productes prohibits a la UE l’any 2012 destaquen, per exemple, els elàstics de determinades peces de vestir per a nens (sobre els quals s'ha assenyalat repetidament el risc de lesions), un cosmètic per aclarir el to de la pell que conté hidroquinona (prohibida en cosmètics i productes d’higiene personal) i una nina de plàstic amb un 38,5% de di(2-etilhexil) ftalat, un component que comporta risc químic.

  El 58% dels productes que es van notificar a través de RAPEX l’any passat procedien de la Xina, motiu pel qual la UE col·labora amb el país asiàtic, amb el qual ha obert vies de negociació bilateral per millorar l’intercanvi d’informació. Properament, la UE i la Xina presentaran una sèrie de vídeos dirigits als fabricants xinesos i als importadors europeus en els quals s’oferirà informació sobre la seguretat dels productes.

  Tonio Borg ha assenyalat que “Europa demostra contínuament una creixent capacitat per protegir a tots els ciutadans europeus dels productes no alimentaris perillosos. Els sistema RAPEX és un component essencial dels esforços de la UE per a protegir als consumidors. Els resultats de les mesures d’aplicació de la legislació respecte a 2012 demostren una major vigilància, encara que és necessari continuar millorant. Per aquest motiu, la Comissió va presentar a principis d’aquest any noves propostes legislatives en matèria de seguretat dels productes i vigilància del mercat”.

  Què és i com funciona el RAPEX?

  RAPEX és el sistema d’alerta ràpida entre els Estats membres de la UE i la Comissió Europea per a productes no alimentaris. El seu objectiu és difondre ràpidament la informació sobre productes potencialment perillosos, el que permet identificar-los i retirar-los del mercat si constitueixen un risc per als consumidors.

  Les mesures més habituals que es deriven de l'actuació de RAPEX són la prohibició de les vendes, la retirada d’un producte del mercat i el rebuig d’importació. El sistema RAPEX s’encarrega de la majoria de productes no alimentaris dirigits als consumidors (per exemple, una joguina, un cosmètic, una peça de roba) i per professionals (una màquina, un producte de construcció) que poden suposar un perill per a la salut i la seguretat dels consumidors i/o els treballadors, el medi ambient i la seguretat pública.

  Malgrat la crisi econòmica i les retallades pressupostàries, RAPEX ha complert i millorat les seves tasques durant l'any 2012. Destaca, per exemple, l’increment en el nombre i la qualitat de les notificacions, una detecció més primerenca, una millor vigilància per part de les autoritats nacionals, millors càlculs i taxacions per part de les autoritats, així com l’augment de la cooperació entre autoritats i la Comissió Europea.

   

  Right navigation