unknown label

ACTUALITAT I PREMSA NOTES I CONVOCATÒRIES DE PREMSA

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notes de premsa

La Comissió Europea aprova un programa de 1.500 milions d'euros per donar suport al sector pesquer i marítim a Espanya

Brussel·les, 18 de novembre de 2015

La Comissió Europea ha adoptat avui el Programa Operatiu (PO) marítim i de pesca 2014-2020 per a Espanya. Aquest programa ofereix suport del Fons Europeu Marítim i de Pesca per tal que s'assoleixin les prioritats clau de desenvolupament d'acord amb els objectius Europa2020. El Programa Operatiu impulsarà la implementació de la reforma de la Política Comunica de Pesca a Espanya.

 

Els fons europeus serviran per donar suport a inversions en el sector pesquer, d'aqüicultura i processament per tal de reforçar la seva competitivitat i sostenibilitat. Això inclou l'ajustament de la capacitat de la flota als recursos disponibles, la reducció del consum energètic, el desenvolupament de productes amb alt valor afegit i la promoció de la sostenibilitat ambiental. En aquest context, es pararà especial atenció a les mesures que redueixin l'impacte de la pesca en l'entorn marí i que protegeixin la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics a través d'àrees de protecció marines. El finançament també anirà a projectes que permetin millorar la vida de les comunitats pesqueres, amb suport per als grups d'acció local de pesca, i donarà suport a les entitats públiques de l'Estat reforçant les normes de la Política Pesquera

 

Prioritats de finançament:

El Programa Operatiu per a Espanya s'organitza al voltant de les prioritats següents: 

 

  • 352,5 milions d'euros (30% del total del PO) donarà suport a l'adaptació de la flota espanyola als canvis del sector en un esforç combinat per reforçar la seva competitivitat i reduir el seu impacte als ecosistemes. Un terç d'aquesta partida es destinarà a protegir la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics a través d'àrees de protecció marina, així com reduint l'impacte de la pesca en l'entorn marí.

 

  • 205,9 milions d'euros (18% del total) es destinarà a assolir els objectius del pla nacional estratègic per a l'aqüicultura d'Espanya, que pretén reforçar la competitivitat i la sostenibilitat del sector. Les mesures adoptades aniran en la línia de minimitzar l'impacte ambiental dels processos de producció (com els sistemes de re-circulació, sistemes de circuits tancats i aqüicultura oceànica); millorar la planificació d'espais amb mapes que identifiquin els llocs adients per a l'aqüicultura i impulsant la innovació tecnològica i la capacitat d'inversió de les empreses d'aqüicultura.

 

  • 155,9 milions d'euros (13% del pressupost del programa) es destinarà al compliment de la normativa de la política comuna de pesca pel que fa al control i la recopilació de dades. Així es vol millorar l'avaluació científica de diverses poblacions de peixos i reforçar els esquemes d'inspecció i control de les administracions públiques.

 

  • 107,6 milions d'euros (9% del total) ajudarà a millorar l'ocupació i la cohesió territorial en àrees que depenen de la pesca, creant nous llocs de feina i diversificant activitats, alhora que ajudant a crear valor afegit en les activitats i els productes locals a través de grups d'acció local de pesca. 
  • 274,4 milions (24%) es destinaran a desenvolupar nous productes, processo, tècniques de conservació, gestió de sistemes i estratègies comercials per a productes de la pesca i l'aqüicultura, a través del desenvolupament d'etiquetes de qualitat, la millora de les organitzacions de productors i un esquema específic de compensació per a les Illes Canàries. Destaca també la prohibició de descartaments en tota la cadena de valor.

 

  • 5,3 milions (0.5%) seran per donar suport a la cartografia de sistemes marins, programes per a l'exploració de la plataforma continental (a través d'estudis) i d'altres mesures que serveixin per augmentar el coneixement dels sistemes marins (millors dades sobre el mar, cartografies, anàlisi batimètrics)

 

  • 59,8 milions (5.5%) estan destinats a l'assistència tècnica per tal d'assegurar l'administració eficient dels fons europeus, inclòs el suport a mesures de publicitat i informació i a avaluacions. 

 

 

Regions:

El programa cobreix tot el territori d'Espanya, incloses les Illes Canàries. 

 

Finançament:

-    Pressupost total del Programa Operatiu: € 1 558 280 753

-    Contribució de la UE: € 1 161 620 889

-    Contribució nacional: € 396 659 864

 

 

 

Nou etiquetatge energètic de la UE Presentació a Barcelona de dos projectes europeus que faciliten la tria d'electrodomèstics eficients als consumidors

21/10/2015

  • Presentació a Barcelona de dos projectes europeus que faciliten la tria d'electrodomèstics eficients als consumidors
 

La Comissió Europea adopta el dictamen sobre el projecte del pla pressupostari d'Espanya per al 2016

Atesa la convocatòria d'eleccions del proper desembre, el govern espanyol va remetre el seu pla pressupostari a la Comissió el passat 11 de setembre, molt abans que expirés el termini; fet que va dur a la Comissió a adoptar el seu dictamen amb el temps suficient com perquè encara es pugui tenir en compte al tràmit parlamentari nacional. Espanya ha estat sotmesa al component corrector del Pacte d'Estabilitat i Creixement des d'abril de 2009 i se li ha demanat que corregeixi el seu excessiu dèficit, com a molt tard, el proper 2016. Al seu projecte de pla pressupostari, Espanya preveu que el dèficit de les administracions públiques disminueixi del 5.8% registrat el 2014 fins al 4.2% del PIB d'enguany i al 2.8% al proper 2016, en línia amb els dos objectius recomanat en el marc del procediment de dèficit excessiu. 

 
El Projecte Desendolla't, un dels guanyadors dels premis d'Energia de la UE

El Projecte Desendolla't, un dels guanyadors dels premis d'Energia de la UE

16/06/2015

El projecte català Desendolla't ha obtingut un dels premis d'Energia de la UE. Té com a objectiu millorar l'eficiència energètica de les escoles públiques d'Osona. La despesa energètica en les 27 escoles que participen en el programa s'ha reduït un 21% en dos anys, la qual cosa, representa un estalvi de 218.000 euros. L'èxit del projecte rau en el fet que el 50% d'aquest estalvi es destina a la mateixa escola proporcionant incentius i un esforç gratificant. El projecte consisteix en la instal·lació de comptadors intel·ligents i calefacció central a distància, així com en tallers sobre les millors tècniques de gestió.

 
 

Right navigation