Navigation path

Send inn et problem til SOLVIT

Har du brakt saken inn for en domstol?

Involverer problemet en offentlig myndighet i et annet EØS-land enn ditt eget?

Nekter myndighetene deg dine rettigheter etter EØS-regelverket?

Velg alternativ 2 på neste skjermbilde:
Jeg ønsker hjelp med å få rettighetene mine anerkjent av en nasjonal myndighet.

Velg alternativ 1 på neste skjermbilde:
Jeg vil gjerne vite mer om hvilke EU-rettigheter jeg har slik situasjonen min er per i dag.

SOLVIT kan i dette tilfellet dessverre ikke hjelpe deg