Naršymo kelias

Praneškite apie problemą tarnybai SOLVIT

Ar kreipėtės į teismą?

Ar jūsų problema susijusi su kitos negu jūsų ES šalies valdžios institucija?

Ar institucija pažeidė jūsų teises, užtikrinamas ES teisės aktais?

Kitame lange pasirinkite 2 parinktį:
Pageidauju, kad man būtų padėta pasiekti, kad nacionalinė administravimo institucija pripažintų mano teises.

Kitame lange pasirinkite 1 parinktį:
Pageidauju daugiau sužinoti apie ES teisės aktais mano padėtyje man užtikrinamas teises.

Apgailestaujame, tarnyba SOLVIT nėra kompetentinga spręsti jūsų klausimą.