Navigacijski put

Slanje problema mreži SOLVIT

Jeste li pokrenuli sudski postupak?

Tiče li se vaš problem tijela javne vlasti druge države članice?

Krši li to tijelo vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a?

Na sljedećem zaslonu odaberite 2. opciju:
Potrebna mi je pomoć pri priznavanju mojih prava od strane nacionalnih nadležnih tijela.

Na sljedećem zaslonu odaberite 1. opciju:
Želim saznati više o svojim pravima na temelju zakonodavstva EU-a u situaciji u kojoj se trenutačno nalazim.

SOLVIT nije odgovarajuća služba za pomoć u vašem slučaju