Sti

Indsend et problem til SOLVIT

Har du indbragt din sag for retten?

Involverer dit problem en offentlig myndighed i et andet EU-land end dit eget?

Bliver dine rettigheder i henhold til EU's lovgivning tilsidesat?

I næste skærmbillede skal du vælge den anden valgmulighed:
Jeg vil gerne have hjælp til at få mine rettigheder anerkendt af de nationale myndigheder.

I næste skærmbillede skal du vælge den første valgmulighed:
Jeg vil gerne vide mere om mine EU-rettigheder – i den situation, jeg lige nu befinder mig i.

Beklager, SOLVIT er ikke den rigtige tjeneste for dig i dette tilfælde