Navigacijska pot

Rešeni problemi

SOLVIT pomaga uveljaviti pravice državljanov in podjetij, ki delajo, živijo oziroma poslujejo v drugi državi EU.

Predstavljamo nekaj primerov težav, ki jih je mreža SOLVIT uspešno rešila: