Sökväg

Ytterligare verktyg

Sekretesspolicy

Alla svar är anonyma. De får ett slumpmässigt löpnummer som enda tekniska identifikation. De registeransvariga kontrollerar att uppgifterna är korrekta och att resultaten endast används I sammanställd form, så att det inte ska gå att identifiera enskilda svar i en svarskategori. Undersökningen har inte anmälts till uppgiftsskyddsombudet i enlighet med skäl 8 i förordning (EG) nr 45/2001.
I Europaundersökningen används cookies som inte innehåller personliga uppgifter och ligger kvar i tre månader. Cookies lagrar uppgifter på besökarens dator för att omdirigera dem när användaren har fyllt i undersökningen samt en boolesk variabel för att ta reda på om användaren redan har sett undersökningen.