Cosán nascleanúna

Feithiclí agus ceadúnais tiomána

Allmhairiú leantóra isteach sa Bhulgáir éascaithe ag SOLVIT

Coisceadh náisiúnach Ísiltíreach ar leantóir a allmhairiú isteach sa Bhulgáir.

Toisc nach gá leantóirí níos éadroime ná 750 kg a chlárú san Ísiltír, ní raibh aon doiciméad clárúcháin ag an allmhaireoir – mar sin dhiúltaigh údaráis na Bulgáire an leantóir a chlárú.

Chabhraigh SOLVIT leis an allmhaireoir an tástáil ródacmhainneachta Bhulgárach a bhí de dhíth air chun an leantóir a chlárú ansin a ghnóthú.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 13 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Clárú feithiclí


Cead faighte ag ghluaisteán Eastónach san Fhionlainn

Thóg náisiúnach Eastónach a bhí ag maireachtáil agus ag obair san Fhionlainn gluaisteán ar léas ar feadh 2 bhliain ó chuideachta léasaithe le haghaidh úsáide pearsanta san Fhionlainn.

D'urghabh údaráis chustaim na Fionlainne an gluaisteán Eastónach, á rá nach bhféadfaí, de réir dlíthe cánachais náisiúnta, an gluaisteán a scaoileadh ach amháin tar éis cánacha áirithe cláraithe feithiclí a íoc, ar íocadh sciar mór díobh cheana san Eastóin.

Tar éis idirghabháil ionad SOLVIT san Fhionlainn, suíodh go raibh an cháin chláraithe feithiclí ina bhacainn ar shaorsholáthar seirbhísí trasteorann do chuideachtaí léasaithe san AE.

Rinne údaráis chánach na Fionlainne an cás a athbhreithniú agus chuir siad an ráta cánach ceart i bhfeidhm.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 10 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Clárú feithicle


Doiciméadacht Spáinneach faighte mar mhalairt ar dhoiciméadacht Bheilgeach ag tiománaí trucaile Spáinneach

Theastaigh ó náisiúnach Spáinneach a bhí ag maireachtáil sa Bheilg dul ag obair mar tharlóir gairmiúil sa Spáinn. Leis an méid sin a dhéanamh, níor mhór dó a dheimhniú inniúlachta gairmiúla agus a cheadúnas tiomána a eisíodh sa Bheilg a mhalartú.

Ach bhí go leor deacrachtaí roimhe agus chaith sé níos mó ná 8 mí ag iarraidh na doiciméid uile a chur in ord.

Bhí an méid sin ag cur a dheiseanna post a fháil i gcontúirt.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, fuair sé na doiciméid a bhí uaidh.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 2 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Ceadúnais tiomána


Ceadúnas tiomána neamhshrianta faighte ag tarlóir Beilgeach sa Spáinn

Nuair a fuair tiománaí trucaile a bhí ag maireachtáil sa Spáinn ceadúnas tiomána Spáinneach mar mhalairt ar a cheadúnas tiomána Beilgeach, chuir sé ionadh air gur fhág sé go raibh cosc air turasanna níos faide ná 50 km a dhéanamh ar feadh bliana.

A bhuí le hidirghabháil SOLVIT, níorbh fhada gur thuig údaráis na Spáinne go raibh botún déanta acu agus bhain siad an srianadh dá cheadúnas.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 8 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Ceadúnais tiomána