Διαδρομή πλοήγησης

Οχήματα και άδεια οδήγησης

Το SOLVIT διευκολύνει την εισαγωγή ρυμουλκούμενου στη Βουλγαρία

Σε Ολλανδό υπήκοο δεν επετράπη η εισαγωγή ρυμουλκούμενου στη Βουλγαρία.

Δεδομένου ότι για τα ρυμουλκούμενα με βάρος κάτω των 750 κιλών δεν απαιτείται ταξινόμηση στην Ολλανδία, ο εισαγωγέας δεν είχε άδεια κυκλοφορίας, γι’ αυτό οι βουλγαρικές αρχές δεν δέχθηκαν να ταξινομήσουν το ρυμουλκούμενο.

Το SOLVIT βοήθησε τον Ολλανδό υπήκοο να υποβληθεί στον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο στη Βουλγαρία, ώστε να μπορέσει να ταξινομήσει το ρυμουλκούμενο.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 13 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Ταξινόμηση οχημάτων


Πράσινο φως για εσθονικό αυτοκίνητο στη Φινλανδία

Εσθονός υπήκοος, που ζει και εργάζεται στη Φινλανδία πάνω από δύο χρόνια, μίσθωσε ένα αυτοκίνητο από εσθονική εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για προσωπική του χρήση στη Φινλανδία.

Το τελωνείο της Φιλανδίας κατάσχεσε το αυτοκίνητο υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με την εθνική φορολογική νομοθεσία, το αυτοκίνητο μπορούσε να κυκλοφορήσει μόνο μετά την καταβολή ορισμένων τελών ταξινόμησης, μεγάλο μέρος των οποίων είχε ήδη καταβληθεί στην Εσθονία.

Έπειτα από παρέμβαση του SOLVIT Φινλανδίας, διαπιστώθηκε ότι ο φινλανδικός φόρος ταξινόμησης αυτοκινήτων θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στο δικαίωμα ελεύθερης παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κρατών μελών της ΕΕ.

Οι φινλανδικές φορολογικές αρχές αναθεώρησαν τη στάση τους και εφάρμοσαν τον κατάλληλο φόρο.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 10 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Ταξινόμηση οχημάτων


Ισπανός οδηγός φορτηγού αλλάζει τα βελγικά του έγγραφα σε ισπανικά

Ισπανός υπήκοος, ο οποίος είχε ζήσει στο Βέλγιο, ήθελε να εργαστεί στην Ισπανία ως επαγγελματίας μεταφορέας. Για τον σκοπό αυτό, έπρεπε να ανταλλάξει το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας και την άδεια οδήγησης που είχε αποκτήσει στο Βέλγιο.

Αντιμετώπιζε όμως πολλές δυσκολίες και πέρασε πάνω από 8 μήνες προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εξαιτίας αυτού κινδύνευε να χάσει ευκαιρίες εύρεσης θέσης εργασίας.

Μετά από παρέμβαση του SOLVIT, έλαβε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 2 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Άδεια οδήγησης


Βέλγος οδηγός φορτηγού εξασφαλίζει άδεια οδήγησης άνευ περιορισμών στην Ισπανία

Βέλγος οδηγός φορτηγού, που ζει και εργάζεται στην Ισπανία, ζήτησε αλλαγή της βελγικής του άδειας οδήγησης σε ισπανική. Εξεπλάγη όμως όταν είδε ότι η νέα άδεια δεν του επέτρεπε, επί ένα χρόνο, να οδηγεί σε αποστάσεις άνω των 50 χλμ. από το σημείο αναχώρησης.

Χάρη στην παρέμβαση του SOLVIT, οι ισπανικές αρχές αντιλήφθηκαν γρήγορα το λάθος τους και απέσυραν αυτόν τον περιορισμό.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 8 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Άδεια οδήγησης