Cesta

Motorová vozidla a řidičské průkazy

SOLVIT usnadnil dovoz přívěsu do Bulharska

Nizozemskému občanovi nebyl povolen dovoz přívěsu do Bulharska.

Vzhledem k tomu, že v Nizozemsku neexistuje povinnost registrovat přívěsy o hmotnosti do 750 kg, neměl nizozemský občan žádný doklad o registraci. Bulharské úřady mu proto odmítly přívěs zaregistrovat do evidence.

Centrum SOLVIT nizozemskému občanovi pomohlo získat v Bulharsku technickou kontrolu, na jejímž základě mohl přívěs zaregistrovat.

Vyřešeno za 13 týdnů.

Více informací na téma: Registrace vozidel


Zelená pro estonský automobil ve Finsku

Estonský občan žijící a pracující dva a půl roku ve Finsku si u estonské společnosti pronajal automobil k soukromému užívání ve Finsku.

Finské celní orgány však estonský automobil zadržely s tím, že podle vnitrostátních daňových předpisů jej mohou pustit do země až po uhrazení poplatků za registraci vozidla, z nichž většina ale již byla uhrazena v Estonsku.

Po zásahu finského centra SOLVIT se ukázalo, že poplatek za registraci vozidla ve Finsku je možné vnímat jako překážku volného poskytování přeshraničních služeb pro půjčovny automobilů v EU.

Finské daňové úřady případ prověřily a poté vyměřily příslušnou daňovou sazbu.

Vyřešeno za 10 týdnů.

Více informací na téma: Registrace vozidel


Řidič kamionu ze Španělska získal španělské doklady výměnou za belgické

Španělský občan žijící v Belgii chtěl odjet pracovat zpátky do Španělska jako profesionální přepravce. Kvůli tomu musel požádat o výměnu osvědčení o odborné způsobilosti a řidičského průkazu vydaných v Belgii.

Setkal se však s mnoha obtížemi a o výměnu dokladů se snažil více než 8 měsíců.

To ohrozilo jeho možnost získat ve Španělsku práci.

Po zásahu centra SOLVIT mu byly potřebné doklady vydány.

Vyřešeno za 2 týdny.

Více informací na téma: Řidičské průkazy


Belgický řidič kamionu získal neomezený řidičský průkaz ve Španělsku

Belgický řidič kamionu žijící ve Španělsku si nechal vyměnit svůj belgický řidičský průkaz za španělský. K jeho překvapení však součástí nového řidičského průkazu byl i roční zákaz řízení na vzdálenosti delší 50 km.

Díky zásahu centra SOLVIT španělské úřady brzy zjistily, že v žadatelově spisu došlo k chybě, a omezení z řidičského průkazu odstranily.

Vyřešeno za 8 týdnů.

Více informací na téma: Řidičské průkazy