Sökväg

Arbetslöshetsersättning

Estnisk kvinna får ut sin a-kassa

En estnisk kvinna hade arbetat på Cypern i två år, men åkte regelbundet hem till Estland.

När hennes anställning upphörde ansökte hon om arbetslöshetsersättning i Estland.

Innan hon åkte hem bad hon myndigheterna på Cypern att skriva ett intyg för de perioder hon betalat in till arbetslöshetsförsäkringen där, så att man kunde beräkna hennes rätt till cypriotiska förmåner.

Efter fyra månader hade myndigheterna fortfarande inte svarat och hon fick ingen arbetslöshetsersättning.

Efter Solvits ingripande skickade de cypriotiska myndigheterna intyget till myndigheterna i Estland, som då kunde beräkna och betala ut rätt arbetslöshetsersättning.

Löst på 6 veckor

Läs mer: Rättigheter som arbetssökande


Polska får a-kassa retroaktivt

En polsk kvinna hade jobbat i Storbritannien i sju år. Hon blev arbetslös och ansökte om arbetslöshetsersättning.

Strax efter flyttade hon till Cypern med sin cypriotiske man och deras barn.

Hon anmälde sig hos arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet och började sedan jobba på Cypern.

Hon fick bara ut tre veckors arbetslöshetsersättning från Storbritannien, trots att hon hade rätt till mer.

Efter Solvits ingripande erkändes hennes rätt till ytterligare a-kassa och ersättningen betalades ut i efterskott.

Löst på 2 veckor

Läs mer: Rättigheter som arbetssökande