Naršymo kelias

Bedarbio pašalpos

Estijos pilietė gali prašyti bedarbio pašalpos

Estijos pilietė 2 metus dirbo Kipre, tačiau reguliariai lankydavosi Estijoje, kur gyveno.

Kai baigėsi jos sutarties terminas, ji nusprendė prašyti bedarbio pašalpos Estijoje.

Prieš išvykdama, ji paprašė Kipro valdžios institucijų pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyti laikotarpiai, kada ji šioje šalyje mokėjo nedarbo draudimo įmokas, kad būtų galima apskaičiuoti pašalpą, į kurią ji įgijo teisę Kipre.

Praėjus keturiems mėnesiams nuo prašymo Kipro valdžios institucijos dar nebuvo pateikusios atsakymo, todėl Estijos pilietė dar nebuvo gavusi nė vienos bedarbio pašalpos.

Įsikišus SOLVIT Kipro valdžios institucijos nusiuntė reikalingą dokumentą Estijos valdžios institucijoms ir tada jos galėjo apskaičiuoti ir mokėti priklausančią bedarbio pašalpą.

Problema išspręsta per 6 savaites.

Išsamiau: Darbo ieškančio asmens teisės


Lenkijos pilietė gauna uždelstas bedarbio pašalpas

Lenkijos pilietė 7 metus dirbo Jungtinėje Karalystėje. Netekusi darbo ji užsiregistravo gauti pašalpą, mokamą darbo ieškantiems asmenims.

Netrukus ji nusprendė drauge su savo vyru kipriečiu ir kūdikiu persikelti į Kiprą.

Atvykusi į Kiprą ji užsiregistravo Darbo ir socialinio draudimo ministerijoje ir įsidarbino.

Jungtinė Karalystė jai sumokėjo tik 3 savaičių bedarbio pašalpas, nors priklausė daugiau.

Įsikišus SOLVIT buvo pripažinta, kad ji turi teisę į bedarbio pašalpas už ilgesnį laikotarpį, ir uždelsta suma sumokėta.

Problema išspręsta per 2 savaites.

Išsamiau: Darbo ieškančio asmens teisės