Cosán nascleanúna

Sochair dífhostaíochta

Is féidir le náisiúnach Eastónach sochair dífhostaíochta a éileamh

Bhí náisiúnach Eastónach tar éis bheith ag obair sa Chipir ar feadh 2 bhliain – ach chuaigh sí ar ais go rialta chun na hEastóine áit a raibh sí ag maireachtáil.

Nuair a bhí deireadh lena conradh, chinn sí cur isteach ar shochair dífhostaíochta san Eastóin.

Roimh di imeacht, d'iarr sí ar údaráis na Cipire an doiciméad ina luadh na tréimhsí inar ranníoc sí leis an árachas dífhostaíochta ansin, ionas go bhféadfaí a teidlíocht i leith sochar Cipireach a ríomh.

Ceithre mí tar éis a hiarratais a chur isteach, níor fhreagair údaráis na Cipire agus ní raibh aon sochair dífhostaíochta á bhfáil aici.

Tar éis idirghabháil SOLVIT chuir údaráis na Cipire an doiciméad chuig údaráis na hEastóine, a bhí in ann na sochair dífhostaíochta chearta a ríomh agus a íoc ansin.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 6 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Cearta mar chuardaitheoir poist


Riaráistí faighte ag náisiúnach Polannach ar shochair dífhostaíochta

Bhí náisiúnach Polannach ag obair sa Ríocht Aontaithe ar feadh 7 mbliana agus nuair a chaill sí a post chláraigh sí don liúntas cuardaitheora poist.

Go luath ina dhiaidh sin, chinn sí aistriú go dtí an Chipir in éineacht lena fear céile Cipireach agus a leanbh.

Nuair a shroich sí an Chipir, chláraigh sí leis an Aireacht Saothair agus Árachais Shóisialta.

Ní bhfuair sí ach ach luach 3 seachtaine de shochair dífhostaíochta ón Ríocht Aontaithe, ach bhí sí i dteideal níos mó a fháil.

Trí idirghabháil SOLVIT, tugadh aitheantas dá teidlíocht níos mó sochar dífhostaíochta a fháil agus íocadh na riaráistí.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 2 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Cearta mar chuardaitheoir poist