Navigačný riadok

Dane

Portugalská móda v Taliansku

Portugalská asociácia módneho priemyslu požiadala talianske daňové orgány o vrátenie DPH, ktorú zaplatila v Taliansku v súvislosti s viacerými módnymi veľtrhmi.

K žiadosti o vrátenie dane priložila portugalská asociácia originály faktúr tak, ako to požadovali talianske daňové orgány.

Žiadosť bola zamietnutá v súlade s právom, talianske orgány si však ponechali originály faktúr. Spôsobilo to komplikácie portugalskej asociácii, ktorá originály potrebovala kvôli účtovníctvu.

Po tom, ako sa do prípadu zapojilo pracovisko siete SOLVIT v Taliansku, poslali orgány originály faktúr späť žiadateľovi.

Vyriešené za 6 týždňov.


Slovincovi vrátili daň z úspor

Slovinský štátny príslušník žijúci v Španielsku požiadal o vrátenie dane z príjmu z úspor (207,86 EUR), ktorú mu automaticky zrazila jeho banka.

Španielske orgány mu však požadovanú sumu nevrátili – čo je v rozpore s právom EÚ o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov z úspor.

Po zásahu siete SOLVIT španielske orgány vrátili sumu dane, ktorú zrazila banka.

Vyriešené za 8 týždňov.


Francúzska spoločnosť dostala DPH z Nemecka

Francúzska spoločnosť požiadala nemecké orgány o vrátenie DPH. Jej žiadosť však ostala 10 mesiacov bez odozvy.

Sieti SOLVIT sa podarilo proces urýchliť a spoločnosť dostala sumu, o ktorú žiadala.

Vyriešené za 6 týždňov.


Portugalský futbalový klub získal späť zaplatenú DPH

Portugalský futbalový klub kúpil od rumunského klubu hráča za 2 500 000 EUR (vrátane DPH vo výške 475 000 EUR).

Klub požiadal rumunské orgány o vrátenie DPH, ale ani po ôsmych mesiacoch nedostal nijakú odpoveď.

Vďaka intervencii siete SOLVIT vrátili rumunské orgány zaplatenú DPH.

Vyriešené za 4 týždne.