Navigācijas ceļš

Nodokļi

Portugāļu mode Itālijā

Portugāles modes rūpniecības asociācija lūdza Itālijas nodokļu iestādes atlīdzināt PVN par dažādām modes izstādēm Itālijā.

Iesniedzot pieteikumu uz nodokļa atmaksu, Portugāles asociācija Itālijas iestādēm nosūtīja rēķinu oriģinālus, kā bija prasīts.

Itālijas iestādes pamatoti noraidīja PVN atmaksu, taču paturēja rēķinu oriģinālus. Portugāles asociācijai oriģinālie rēķini bija vajadzīgi grāmatvedībā.

Pēc SOLVIT Itālijas centra iesaistīšanās Itālijas nodokļu iestādes nosūtīja rēķinu oriģinālus atpakaļ Portugāles asociācijai.

Risinājums rasts 6 nedēļu laikā.


Slovēnim atlīdzina uzkrājumu nodokli

Slovēnijas pilsonis, kas dzīvoja un strādāja Spānijā, lūdza atmaksāt bankā automātiski ieturēto uzkrājumu nodokli (207,86 eiro).

Taču Spānijas iestādes šo summu neatlīdzināja, šādi pārkāpjot ES tiesību normas, kuru mērķis bija novērst dubultu nodokļu uzlikšanu no uzkrājumiem gūtajiem ienākumiem.

Lietas risināšanā iesaistījās SOLVIT, un Spānijas iestādes beigās atmaksāja bankas ieturēto summu.

Risinājums rasts 8 nedēļu laikā.


Francijas uzņēmums saņem PVN atmaksu no Vācijas

Francijas uzņēmums pieprasīja PVN atmaksu no Vācijas iestādēm, taču uz pieteikumu 10 mēnešu laikā netika saņemta nekāda atbilde.

Pateicoties SOLVIT iniciatīvai, lieta sāka virzīties straujāk, un uzņēmums saņēma pieprasīto summu.

Risinājums rasts 6 nedēļu laikā.


Portugāles futbola klubs saņem PVN atmaksu

Portugāles futbola klubs no Rumānijas kluba nopirka spēlētāju par 2,5 miljoniem eiro (ieskaitot 475 tūkstošus eiro PVN).

Klubs pieprasīja Rumānijas iestādēm atmaksāt PVN, taču 8 mēnešu laikā nebija nekādas atbildes.

Pēc SOLVIT iesaistīšanās Rumānijas nodokļu iestādes PVN tomēr atmaksāja.

Risinājums rasts 4 nedēļu laikā.