Navigačný riadok

Uznávanie odborných kvalifikácií

Ako pomohol SOLVIT Joãovi pri hľadaní si práce v Španielsku

Ako pomohol SOLVIT Joãovi – inžinierovi z Portugalska, pri uznaní jeho kvalifikácie a získaní práce v Španielsku.

Keďže obe krajiny sú členmi EÚ, má João po uznaní kvalifikácie právo tu pracovať. Pred tým, ako sa do prípadu zapojil SOLVIT však tento proces prebiehal pomaly a João prichádzal o pracovné príležitosti.


Rakúsky fyzioterapeut oprávnený vykonávať prax v Portugalsku

Rakúsky fyzioterapeut s rakúskym diplomom požiadal o uznanie odbornej kvalifikácie v Portugalsku. Ani po roku však od portugalských orgánov nedostal odpoveď. Keď sa pýtal na pokrok, odpovedali mu, aby vyčkal, kým mu zavolajú.

Toto omeškanie ohrozovalo jeho šance na prácu v Portugalsku. Mal prácu, ale nemohol ju začať vykonávať bez toho, aby mal uznané svoje odborné kvalifikácie.

Vďaka portugalskému centru siete SOLVIT získal fyzioterapeut uznanie kvalifikácie a mohol začať pracovať v Portugalsku.

Vyriešené za 5 týždňov.

Viac informácií: Pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií


Írsko zosúlaďuje predpisy na uznávanie terapeutov chorôb z povolania s právom EÚ

Sieť SOLVIT dostala 2 samostatné sťažnosti, od poľského a nemeckého občana, týkajúce sa problémov s uznaním ich kvalifikácie terapeuta chorôb z povolania zo strany írskych orgánov.

Írsky orgán vyžadoval, aby vyššia škola alebo univerzita, ktorej diplom žiadatelia predložili, bola v čase ukončenia ich štúdia schválená Svetovou federáciou terapeutov pre choroby z povolania (WFOT). Táto požiadavka nebola v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Írske centrum siete SOLVIT kontaktovalo príslušné ministerstvo a presvedčilo zodpovedné osoby, aby zrušili túto požiadavku a schválili obe žiadosti o uznanie od štátnych príslušníkov z Poľska a Nemecka.

Po zásahu siete SOLVIT zodpovedný orgán súhlasil so zmenou pravidiel a odstránil všetky odkazy na účasť v WFOT z webových lokalít aj z formulára žiadosti.

Vyriešené za 5 mesiacov.

Viac informácií: Pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií


Tesári z krajín EÚ už nemusia robiť vo Švédsku jazykové skúšky

Tesárovi z Poľska pracujúcemu vo Švédsku povedali, že na to, aby mal nárok na celú odmenu ako vyučený tesár, potrebuje osvedčenie o znalosti švédskeho jazyka.

Sieť SOLVIT kontaktovala príslušné orgány, aby im vysvetlila, že tento tesár už vo Švédsku odpracoval viac ako 10 000 hodín, takže jazykový test nie je odôvodnený. Po absolvovaní písomného testu vo švédčine tesár získal potvrdenie o tom, že je vyučený tesár.

Sieti SOLVIT sa takisto podarilo presvedčiť švédske orgány, aby zrušili štandardný písomný jazykový test.

Vyriešené za 12 týždňov.

Viac informácií: Pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií


Portugalské zdravotné sestry môžu pracovať v Španielsku

Tri portugalské zdravotné sestry požiadali o uznanie odborných kvalifikácií v Španielsku. Podľa právnych predpisov EÚ musia orgány zareagovať na žiadosti do 3 mesiacov. Termín uplynul, ale zdravotné sestry stále nedostali nijakú odpoveď.

Mladé ženy sa báli, že sa im ich „európsky sen“ rozplynie, ak nedostanú dokumenty potrebné na to, aby mohli prijať tri pracovné ponuky od španielskej nemocnice.

Sieť SOLVIT sa zapojila od riešenia prípadu a ich kvalifikácie boli uznané, takže mohli začať plánovať svoje životy v Španielsku.

Vyriešené za 2 týždne.

Viac informácií: Pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií