Διαδρομή πλοήγησης

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

ΠΩΣ ΤΟ SOLVIT ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ ΖΟΑΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Πώς το SOLVIT βοήθησε τον Ζοάο – έναν μηχανικό από την Πορτογαλία – να λάβει αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων και να εργαστεί στην Ισπανία.

Δεδομένου ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη της ΕΕ, ο Ζοάο δικαιούται να εργαστεί εκεί, εφόσον αναγνωριστούν τα προσόντα του. Όμως, πριν από την παρέμβαση του SOLVIT, η διαδικασία αναγνώρισης καθυστερούσε σημαντικά, με αποτέλεσμα ο Ζοάο να χάνει ευκαιρίες απασχόλησης.


Αυστριακός φυσιοθεραπευτής λαμβάνει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Πορτογαλία

Αυστριακός φυσιοθεραπευτής υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση του πτυχίου του στην Πορτογαλία. Πέρασε όμως ένας χρόνος χωρίς να λάβει απάντηση από τις πορτογαλικές αρχές. Όταν ζητούσε να μάθει αν υπήρχε κάποια εξέλιξη στο θέμα του, του απαντούσαν ότι έπρεπε να περιμένει να του τηλεφωνήσουν.

Η καθυστέρηση αυτή μείωνε συνεχώς τις πιθανότητες που είχε να εργαστεί στην Πορτογαλία. Είχε προτάσεις να εργαστεί, αλλά δεν μπορούσε να τις δεχθεί εφόσον τα επαγγελματικά του προσόντα δεν είχαν ακόμη αναγνωριστεί.

Χάρη στο πορτογαλικό SOLVIT, ο φυσιοθεραπευτής έλαβε την αναγνώριση του πτυχίου του και άρχισε να εργάζεται στην Πορτογαλία.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 5 εβδομάδες.

Περισσότερα για τους: Κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων


Η Ιρλανδία εναρμονίζει τους κανόνες αναγνώρισης των εργοθεραπευτών με το δίκαιο της ΕΕ

Το SOLVIT έλαβε δύο χωριστές καταγγελίες, μία από μια Πολωνή και μία από έναν Γερμανό, για τις δυσκολίες που είχαν για να αναγνωρίσουν οι ιρλανδικές αρχές τα προσόντα τους ως εργοθεραπευτών.

Η αρμόδια ιρλανδική αρχή απαιτούσε το κολέγιο ή το πανεπιστήμιο από το οποίο είχαν αποφοιτήσει οι αιτούντες να έχει εγκριθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (WFOT) κατά το χρόνο της αποφοίτησής τους. Η απαίτηση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Το ιρλανδικό SOLVIT ήλθε σε επαφή με το αρμόδιο υπουργείο και το έπεισε να άρει την απαίτηση αυτή και να κάνει δεκτές τις δύο αιτήσεις των υπηκόων της Πολωνίας και της Γερμανίας.

Μετά την παρέμβαση του SOLVIT, η αρμόδια αρχή συμφώνησε να αλλάξει τους κανόνες και διέγραψε από όλους τους ιστότοπους και τα έντυπα των αιτήσεων την απαίτηση έγκρισης από την WFOT.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 5 μήνες.

Περισσότερα για τους: Κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων


Τέλος στη γλωσσική εξέταση για ξυλουργούς από χώρες της ΕΕ στη Σουηδία

Οι σουηδικές αρχές πληροφόρησαν έναν Πολωνό ξυλουργό που εργαζόταν στη Σουηδία ότι, για να έχει δικαίωμα πλήρους αμοιβής ως ειδικευμένος ξυλουργός, έπρεπε να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας της σουηδικής γλώσσας.

Το SOLVIT επικοινώνησε με τις αρχές και τους εξήγησε ότι ο ξυλουργός είχε ήδη εργαστεί πάνω από 10.000 ώρες στη Σουηδία, συνεπώς η γλωσσική εξέταση δεν ήταν δικαιολογημένη. Αφού πέρασε μια γραπτή εξέταση στα σουηδικά, ο ξυλουργός απέκτησε το πιστοποιητικό του ειδικευμένου ξυλουργού.

Το SOLVIT έπεισε επίσης τις σουηδικές αρχές να καταργήσουν τις τυποποιημένες γραπτές γλωσσικές εξετάσεις.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 12 εβδομάδες.

Περισσότερα για τους: Κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων


Πορτογαλέζες νοσοκόμες καταφέρνουν να εργαστούν στην Ισπανία

Τρεις Πορτογαλέζες νοσοκόμες ζήτησαν από την Ισπανία να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά τους προσόντα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι αρχές έπρεπε να απαντήσουν στην αίτησή τους εντός 3 μηνών. Όμως, η προθεσμία πέρασε χωρίς οι νοσοκόμες να λάβουν απάντηση.

Οι νεαρές γυναίκες φοβούνταν ότι το «ευρωπαϊκό τους όνειρο» θα γινόταν στάχτη αν δεν ελάμβαναν τα έγγραφα που απαιτούνταν για να δεχθούν τρεις προσφορές εργασίας από ισπανικό νοσοκομείο.

Χάρη στην παρέμβαση του SOLVIT, τα επαγγελματικά τους προσόντα αναγνωρίστηκαν έγκαιρα, και έτσι άρχισαν να προγραμματίζουν τη ζωή τους στην Ισπανία.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 2 εβδομάδες.

Περισσότερα για τους: Κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων