Sti

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

SÅDAN HJALP SOLVIT JOĂO TIL AT ARBEJDE I SPANIEN

Sådan hjalp SOLVIT João – en ingeniør fra Portugal – med at få sine kvalifikationer anerkendt, så han kunne arbejde i Spanien.

Da begge lande er medlemmer af EU, har João ret til at arbejde i Spanien, når han har fået sine kvalifikationer anerkendt. Men indtil SOLVIT gik ind i sagen, tog det lang tid, og han gik glip af flere jobmuligheder.


Østrigsk fysioterapeut får tilladelse til at praktisere i Portugal

En østrigsk fysioterapeut søgte om anerkendelse af sine kvalifikationer i Portugal. Et år senere havde han stadig ikke hørt fra de portugisiske myndigheder. Da han forhørte sig om sagen, blev han bedt om at vente, til myndighederne ringede tilbage til ham.

Forsinkelsen var ved at bringe hans chancer for at få arbejde i Portugal fare. Han havde fundet arbejde, men kunne ikke få det uden anerkendte kvalifikationer.

Takket være SOLVIT fik fysioterapeuten anerkendelsen og kunne begynde at arbejde i Portugal.

Løst på 5 uger.

Mere om: EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer


Overensstemmelse med EU-retten: Irland ændrer regler for anerkendelse af ergoterapeuter

SOLVIT fik to separate klager fra henholdsvis en polsk og en tysk statsborger vedrørende deres problemer med at få de irske myndigheder til at anerkende deres kvalifikationer som ergoterapeuter.

De irske myndigheder hævdede, at det universitet, som havde udstedt deres eksamensbeviser, skulle være godkendt af World Federation of Occupational Therapists (WFOT) på eksamenstidspunktet. Det var ikke i overensstemmelse med EU's lovgivning.

SOLVIT-Irland kontaktede det ansvarlige ministerium og overtalte dem til at fjerne dette krav og acceptere de to ansøgninger om anerkendelse af kvalifikationer fra den polske og den tyske statsborger.

Efter SOLVIT tog affære, gik den ansvarlige myndighed med til at ændre reglerne og fjernede alle henvisninger om tilknytning til WFOT fra websteder og ansøgningsskemaer.

Løst på 5 måneder.

Mere om: EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer


Sprogprøve for EU-tømrere afskaffet i Sverige

En polsk tømrer, der arbejdede i Sverige, fik at vide, at han for at opnå ret til fuld løn som faglært tømrer skulle kunne certificere sine svenskkundskaber.

SOLVIT kontaktede myndighederne for at forklare, at tømreren allerede havde arbejdet over 10 000 timer i Sverige, og at kravet om en sprogtest derfor var ubegrundet. Efter at have bestået en skriftlig prøve i svensk fik tømreren sit certifikat som faglært tømrer.

SOLVIT overbeviste også de svenske myndigheder om at afskaffe de obligatoriske skriftlige prøver.

Løst på 12 uger.

Mere om: EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer


Portugisiske sygeplejersker må arbejde i Spanien

Tre portugisiske sygeplejersker søgte om anerkendelse af deres kvalifikationer i Spanien. Ifølge EU's lovgivning skal myndighederne svare på ansøgningen inden 3 måneder. Fristen udløb, men sygeplejerskerne havde stadig ikke modtaget svar.

De unge kvinder frygtede, at deres "europæiske drøm" ville blive umulig, hvis de ikke modtog de papirer, der var nødvendige for at kunne tage imod tre jobtilbud på et spansk hospital.

SOLVIT gik ind i sagen, og deres kvalifikationer blev anerkendt i tide, så de kunne begynde at planlægge deres liv i Spanien.

Løst på 2 uger.

Mere om: EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer