Navigačný riadok

Dôchodkové práva

Bulharskému občanovi priznalo Grécko úplné dôchodkové práva

Grécke úrady zamietli vyplatiť časť dôchodku istému bulharskému občanovi aj napriek tomu, že pracoval istý čas aj v Grécku.

Sieti SOLVIT sa podarilo objasniť problém orgánom dôchodkového zabezpečenia v oboch krajinách, vďaka čomu mohol žiadateľ poberať svoj celý dôchodok.

Vyriešené za 6 týždňov.

Viac informácií: Dôchodkové práva v EÚ


Práva na dôchodok z rôznych krajín uznané

Maďarský štátny príslušník pracoval 20 rokov v Rumunsku a 18 rokov v Maďarsku. Keď sa blížil jeho odchod do dôchodku, požiadal o dôchodok v Maďarsku.

Maďarské orgány požiadali Rumunsko o výpočet jeho dôchodkových práv za roky, ktoré tam odpracoval. Vyše roka nedostali nijakú odpoveď, ani napriek viacerým upomienkam.

Vďaka zásahu rumunského centra siete SOLVIT poslal rumunský orgán dôchodkového zabezpečenia maďarským orgánom rozhodnutie o príslušnej časti dôchodku.

Po vyriešení problému si maďarský dôchodca môže konečne užívať svoj dôchodok.

Vyriešené za 2 týždne.

Viac informácií: Dôchodkové práva v EÚ