Διαδρομή πλοήγησης

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Βούλγαρος υπήκοος αποκτά πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Βούλγαρος υπήκοος, ο οποίος είχε εργαστεί στη Βουλγαρία αλλά και στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την αναγνώριση μέρους των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του από τις ελληνικές αρχές.

Το SOLVIT αποσαφήνισε το θέμα με τις συνταξιοδοτικές αρχές και των δύο χωρών και ο ενδιαφερόμενος μπόρεσε να λάβει πλήρη σύνταξη.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 6 εβδομάδες.

Περισσότερα για τα: Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στην ΕΕ


Αναγνώριση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από άλλες χώρες

Ούγγρος υπήκοος είχε εργαστεί επί 20 χρόνια στη Ρουμανία και 18 στην Ουγγαρία. Όταν πλησίαζε την κατάλληλη ηλικία, υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία.

Οι ουγγρικές αρχές ζήτησαν από την αρμόδια ρουμανική αρχή να υπολογίσει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα για τα έτη που εργάστηκε εκεί. Επί ένα σχεδόν χρόνο, οι ουγγρικές αρχές δεν είχαν λάβει απάντηση παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις.

Χάρη στην παρέμβαση του ρουμανικού κέντρου SOLVIT, η ρουμανική συνταξιοδοτική υπηρεσία απέστειλε στην αντίστοιχη ουγγρική την απόφαση για τα ρουμανικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Το πρόβλημα λύθηκε και ο Ούγγρος συνταξιούχος μπορεί πλέον να απολαμβάνει τη σύνταξή του.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 2 εβδομάδες.

Περισσότερα για τα: Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στην ΕΕ