Cesta

Důchodová práva

Bulharskému občanovi byla v Řecku přiznána penze v plné výši

Řecké úřady nepřiznaly bulharskému občanovi, který během života pracoval v Bulharsku i v Řecku, část nároku na penzi.

SOLVIT situaci s úřady v obou zemích vyjasnil a díky jeho zásahu Řecko žadateli vyplatilo penzi v plné výši.

Vyřešeno za 6 týdnů.

Více informací na téma: Důchodová práva v EU


Důchodová práva čerpaná z různých zemí

Maďarský občan pracoval během svého života 18 let v Maďarsku a 20 let v Rumunsku. Když se blížilo datum jeho odchodu do důchodu, zažádal si o penzi v Maďarsku.

Maďarské úřady požádaly příslušné rumunské orgány o kalkulaci penzijních práv za dobu odpracovanou v Rumunsku. Po roce od podání žádosti však stále nedostaly odpověď, přestože rumunské orgány několikrát urgovaly.

Díky intervenci rumunského centra SOLVIT nakonec rumunské úřady do Maďarska odpověď zaslaly spolu s výpočtem důchodových práv.

Tím se celá otázka vyřešila.

Vyřešeno za 2 týdny.

Více informací na téma: Důchodová práva v EU