Навигационна пътека

Пенсионни права

Гърция признава пълните пенсионни права на български гражданин

Гръцките органи отказват да изплащат част от пенсията на българин, който е работил в България и в Гърция.

СОЛВИТ се свързва с пенсионните органи в двете държави и помага на заявителя да получи пълната си пенсия.

Случаят е разрешен за 6 седмици.

Повече за пенсионните права в ЕС


Признаване на пенсионни права от различни страни

Унгарски гражданин работи 20 години в Румъния и 18 години в Унгария. Когато наближава пенсионна възраст, той кандидатства за пенсия в Унгария.

Унгарските органи искат от Румъния да изчисли пенсионните му права за годините, през които е работил там. Почти цяла година не получават отговор въпреки неколкократните напомняния.

Благодарение на намесата на румънския СОЛВИТ център румънските пенсионни органи в крайна сметка изпращат исканите документи

и унгарският пенсионер най-после може да се наслади на заслужения отдих.

Случаят е разрешен за 2 седмици.

Повече за пенсионните права в ЕС