Ścieżka nawigacji

Przykłady rozwiązanych problemów

SOLVIT pomaga egzekwować prawa przysługujące obywatelom UE – w sytuacji gdy mieszkają, pracują lub prowadzą działalność w innym kraju UE.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których SOLVIT pomógł rozwiązać konkretne problemy: