Navigation path

Eksempler på løste problemer

SOLVIT kan hjelpe deg å benytte deg av EØS-rettighetene dine når du bor, arbeider eller driver forretningsvirksomhet i et annet EØS-land.

Her er noen eksempler på problemer som SOLVIT har lykkes i å løse: